Datu pertsonalen babesa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Titulua

Espainiako Konstituzioak, 18.4 artikuluan, legegileari dei egiten dio informatikaren erabilera mugatzeko, herritarren ohorea, familiaren intimitatea eta haien eskubideen legezko erabilera bermatzeko. Horrela, datu pertsonalak babesteko eskubidea herritar guztien oinarrizko eskubide bihurtu da.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).

Adif Abiadura Handia enpresaren tratatzeko jardueren erregistroa

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (DBLO) 31.2 artikuluarekin bat, Adif/Adif Abiadura Handia enpresek, tratamenduaren Erantzuleak edo, hala badagokio, tratamendu-arduradunak diren aldetik, eta ezartzen ari garen erantzukizun proaktiboko neurrien barruan, gure web-orrian argitaratzen dugu datu pertsonalak tratatzeko egiten ditugun jardueren inbentarioa, eta, besteak beste, honako hauek identifikatzen ditugu: datuak nork tratatzen dituen, zertarako erabiltzen diren eta tratamendua legitimatzeko oinarri juridikoa zein den.

Adif Abiadura Handia enpresaren informazio-klausulak

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (DBEO) eta Datuak Babesteko Lege Organikoak (DBLO) ezartzen duten gardentasun-, komunikazio- eta informazio-printzipioaren barruan, eta interesdunei modu argi, labur eta errazean informazioa emateko helburuarekin, bai eragiten dieten tratamenduen baldintzei dagokienez, bai eskubideak erabiltzeko erantzunei dagokienez Adif/Adif Abiadura Handia enpresetan gure web-orrian, ondoko informazio-klausula hauek argitaratu ditugu tratamendu-jardueren erregistroei buruz.

Interesdunen eskubideak

ADIF-ek, bidezkoa denean, datu pertsonalak dituzten pertsona fisikoen eskubideak bermatu behar ditu, datu horiek eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurka egin eta mugatzeko, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko (DBEO) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 15-21 arteko artikuluekin bat.

Eskubideak erabiltzeko eskaerak

Interesdunak zuzenean erabiliko ditu datu pertsonalak eskuratzeko, horien aurka egiteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta mugatzeko eskubideak fitxategiaren arduradunaren aurrean, dagozkion eskabide-ereduen bidez.

Eskabideak eskuragarri egongo dira eskubideak balia daitezkeen sail edo zuzendaritza guztietan, bai eta helbide hauetan ere: ADIF-en webgunea, "Adif AH-ri buruz" sekzioa, "Gardentasuna" atala.

Informazio-eskubidea

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa. www.adifaltavelocidad.es orrialdean eskainitako zerbitzu batzuetan sartzeko, erabiltzaileek datu pertsonal batzuk eman beharko dituzte lehenik. 2016ko apirilaren 27ko Europar Parlamentuko eta Kontseiluko (UE) 2016/679 Araudian ezarritakoarekin bat, (DBEO) jakinarazten dugu emandako datu pertsonalak ADIF - Abiadura Handia enpresak tratatuko dituela www.adifaltavelocidad.es webgunearen bitartez eskaintzen diren zerbitzuetarako sarbidea ahalbidetzeko helburuarekin. Datu pertsonalen tratamendua zilegi egiten duen oinarria interes publikoa edo ahalmen publikoak burutzea da. Ez zaizkie datuak hirugarrenei lagako, legezko betebeharra ez bada.

ADIF - Abiadura Handia enpresak, tratamenduaren erantzule den aldetik, emandako datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak, izaera teknikokoak eta antolamenduzkoak, hartuko ditu eta eurak ez aldatzen, galtzen eta baimendu gabeko tratamenduak edo sarrerak saihesten saiatuko da. Adif - Abiadura Handia enpresak atal honetan zehaztutako baldintzen arabera erabiliko ditu datuak, baita zerbitzuari berari dagozkion baldintzetan oinarritutakoen arabera ere.

Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramateko eskubideak balia ditzake tratamenduaren arduradunaren aurrean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 15.etik 21.era bitarteko artikuluekin bat etorriz. Horretarako, ADIF-i egin behar dio eskaera, honako posta helbide honetan: Avenida Pio XII, 97 bis, 28036 (Madril), NANaren edo pasaportearen fotokopiarekin batera.