EMTN programak

Informazio pribilegiatua eta bestelako informazio garrantzitsua

Titulua
Jarraian dauden zabalgarrietan, inbertitzaileek eskuragarri dute programei eta jaulkipenaren azken baldintzei buruzko dokumentazioa.