Kontratazioa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 347.2 artikuluarekin bat etorriz (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak, desagertu dira), ADIF Abiadura Handia enpresen kontratugilearen profila Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman sartzen da. Bertan, entitateak egiten dituen lizitazio-deialdi guztiei buruzko informazioa eta horien emaitzak argitaratzen dira.

Kontratatzeko baldintzak

ADIF Abiadura Handia enpresak indarrean dagoen legerian jasotako kontratazioko printzipio orokorrak aplikatzen ditu, Mugikortasun, Garraio eta Hiri Agenda Ministerioari atxikitako enpresa-entitate publikoa baita.

ADIF-AH enpresaren politikaren helburua da ondasun eta zerbitzu mota guztien kontratazioan kostuen, kalitatearen eta prestazioen arteko erlazioa optimizatzea, betiere publikotasun, lehia, gardentasun, berdintasun eta bereizkeriarik ezaren printzipioak bermatuz.