Informazio ekonomikoa eta kudeaketakoa

Urteko kontuak eta auditoretza-kontuen txostenak

Titulua
Atal honetako informazioa Inbertsioak atalekoEkonomia eta Finantza Informazioari buruzko kapituluan aurki daiteke, webgune honetan. Bertan, urteko kontuak, auditoretza-txostena, kudeaketa-txostena eta urteko ekitaldietan Abiadura Handiko Aurrekontuen Lege Orokorraren 129.3 artikuluan aurreikusitako ekonomia- eta finantza-betebeharrak betetzeari buruzko txostena daude. 
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la E.P.E. ADIF-Alta Velocidad. Ejercicio 2021

Informazio gehigarria:

Urteko Kudeaketa Txosten Integratua esteka honetan dago eskuragarri: Horren bidez, edukiaren xehetasun guztiak ezagut daitezke.