Puntos de Recarga Eléctricos

Implantación de puntos de recarga eléctrica / Ferrolineiras

14 de septiembre de 2022. Licitación para poner a disposición de promotores espacios en 29 estaciones en un total de 15 provincias
Adif lanza una licitación para poner a disposición de promotores espacios en, de momento, 29 estaciones en un total de 15 provincias españolas para la instalación de puntos de recarga rápida, alimentados por la electricidad limpia, con Garantía de Origen (GdO), que circula por la línea aérea de contacto o catenaria o es generada por el frenado de los trenes.
Responsive Image

Desde hai anos, Adif estuda a forma de aproveitar a enerxía eléctrica da súa rede e, como resultado dos diferentes proxectos de I+D+i que se desenvolven, rexistrouse unha patente sobre o Procedemento de control do sistema e carga de baterías desde o sistema eléctrico ferroviario (P-NAC 201130502).

A novidade deste sistema é que permite a captación de enerxía eléctrica en alta tensión (AT) do sistema eléctrico ferroviario e a súa transformación a baixa tensión (BT), sen afectar ao tráfico ferroviario, para a creación de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) abertos ao público que serán utilizados polos vehículos eléctricos.

Con esta iniciativa, Adif e Adif AV buscan contribuír a paliar un dos grandes problemas aos que se enfronta a carga de vehículo eléctrico -a dificultade da súa aplicación á mobilidade interurbana-, apoiándose para iso na compra de enerxía verde certificada, unha rede de máis de 9.700 quilómetros de liñas electrificadas e a súa propia rede de estacións de viaxeiros.Deste xeito, o radio de acción do vehículo eléctrico poderá estenderse fóra das áreas metropolitanas e, ademais, os cidadáns doutras áreas poderán acceder ao sistema.

A implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos enmárcase no Plan de Loita contra o Cambio Climático de Adif e Adif AV 2018-2030 , que inclúe o fomento da mobilidade sostible e a electromobilidade como ferramenta para cumprir os obxectivos de descarbonización da actividade económica.

Os promotores interesados deberán instalar na estación correspondente polo menos un PRE de carga rápida con dous conectores, de xeito que se poida efectuar unha recarga rápida simultánea de dous vehículos eléctricos.