Información de relevancia xurídica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcións e normativa básica

ADIF é responsable da xestión dunha parte importante dos investimentos en infraestruturas ferroviarias e da administración da Rede Ferroviaria de Interese Xeral do Estado. Adif réxese de forma xeral pola Lei do Sector Ferroviario.

Adif exerce un papel principal como dinamizador do sector ferroviario,  facilitando o acceso á infraestrutura en condicións de igualdade. Ten como obxectivo potenciar o transporte ferroviario español mediante o desenvolvemento e a xestión dun sistema de infraestruturas seguro, eficiente, sustentable desde o punto de vista ambiental, e con altos estándares de calidade.

Adif asume:
  • A administración de infraestruturas ferroviarias (vías, estacións, terminais de mercadorías, etc.).
  • A xestión da circulación ferroviaria.
  • A adxudicación de capacidade aos operadores ferroviarios.
  • A percepción de canons polo uso da infraestrutura, estacións e terminais de mercadorías.
Todo iso desde o compromiso de responsabilidade social cos cidadáns.Unha Responsabilidade Social que se fundamenta en principios éticos relacionados coa xestión e co papel da empresa na sociedade.Ten como eixe vertebrador a transparencia e o diálogo cos Grupos de Interese; e a súa finalidade última é contribuír á sustentabilidade do desenvolvemento que propicia a nosa actividade, desde unha perspectiva integral.
Estatuto da Entidade Pública Empresarial Administrador de Infraestruturas ...
A Declaración sobre a Rede é o documento que expón as características da infraestrutura posta a disposición das Empresas Ferroviarias e contén información sobre as condicións de acceso a esta.

Directrices, instrucións, acordos, circulares e outros documentos con efectos xurídicos

A continuación, se recoge, entre otra, la normativa estatal y europea más significativa, sin perjuicio de cualquier otra que pudiera ser de aplicación:
​​​​​​​

Normativa Estatal

Normativa UE

Más información

Puedes encontrar más información relativa a:
​​​​​​​
  • ​​​​​​​Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos sobre el ferrocarril promovidos por el Ministerio de Fomento.
  • ​​​​​​​Proyectos de Reglamentos ferroviarios promovidos por ADIF.
  • Memorias e informes aportados por ADIF a los expedientes de elaboración de los textos normativos.
  • ​​​​​​​Documentos sometidos a un período de información pública
​​​​​​​En la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Subvencións e axudas públicas concedidas

Bolsas de formación
Bolsas de formación para os aspirantes a ingreso ás convocatorias TE0116, FC0116 e EL0116