Mercadorías

Achegando valor á cadea loxística

LoremloremLorem ipsum pain sit amet
Adif pon a disposición dos seus clientes (Empresas Ferroviarias, Candidatos, Cargadores, Operadores de Transporte Combinado e outros axentes de transporte) a súa rede de Terminais de Transporte de Mercadorías. 

Estas infraestruturas ferroviarias conectadas a unha liña (vía), permiten iniciar, complementar ou concluír o transporte ferroviario de mercadorías mediante a execución dunha serie de operacións sobre o tren e sobre as mercadorías que transporta, como parte da cadea de subministración á que se vincula.

Estas infraestruturas ferroviarias compóñense de vías principais e de servizo.
Estas infraestructuras ferroviarias se componen de vías principales y de servicio.

Adif en el Salón Internacional de la Logística 2023

Nodo Logístico Estratégico de Valencia Fuente San Luis

           Iniciativa Mercancías 30

Que ofrecemos
Rede de Terminais
Adif ten unha rede de 38 Terminais de Mercadorías principais repartidas por todo o territorio nacional.
Atendendo a súa funcionalidade podemos distinguir as seguintes: transporte intermodal, punto de carga, formación e manobras, apartado, mantemento, limpeza e lavado e aprovisionamento de combustible.
Os servizos que se prestan nas Terminais de Adif son a adxudicación de capacidade, a subministración de combustible, a manipulación de UTIs
e as manobras e outras operacións sobre o Tren.
Adif comercializa dentro das súas instalacións, anexas á infraestrutura ferroviaria, diferentes inmobles e espazos.

Modelo de xestión

Buscando unha maior eficiencia do sistema e garantindo na súa aplicación criterios de transparencia, obxectividade e non discriminación, a actual lexislación establece para os Terminais de Transporte de Mercadorías de Adif os seguintes modelos de xestión:

Título fragmento

Xestión Directa

Xestión directa, que consiste na prestación dos servizos por Adif, ben con recursos propios ou a través do establecemento de contratos de servizos específicos.

Xestión a Risco e Ventura

Xestión a Risco e Ventura, que consiste na xestión da prestación dos servizos por outros explotadores, públicos ou privados, que conten co contrato de dispoñibilidade de espazos e recursos, ao seu risco e ventura.

Xestión en Autoprestación

Xestión en Autoprestación, que consiste na prestación de servizos polas Empresas Ferroviarias, para si mesmas ou en réxime de colaboración con outras Empresas Ferroviarias, en réxime de non exclusividade.

Alugueiro de Inmobles / Medios

Alugueiro de Inmobles / Medios
Adif comercializa dentro das súas instalacións, anexas á infraestrutura ferroviaria, entre outros, os seguintes inmobles e espazos: 
  • Parcelas e Terreos
  • Naves e Almacéns
  • Oficinas 
  • Estacionamentos
  • Campas
  • Outros locais
Así mesmo, os clientes poden dispor de medios especializados: 
  • Locomotoras
  • Locotractores
  • Guindastres móbiles de manipulación
Para máis información sobre inmobles, acceda ao buscador de espazos.
Para máis información de medios: alquilerdemedios@adif.es.
Para más información de inmuebles, accede al buscador de espacios.  Para más información de medios: alquilerdemedios@adif.es.
Saltar carrusel
Notas de prensa relacionadas
Punto de atención de Mercadorías