Igualdade de xénero e diversidade

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Adif comprométese a promover as condicións necesarias para unha efectiva igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como a desterrar calquera tipo de discriminación. Este reto é prioritario no ámbito da xestión de persoas, a cultura corporativa e o compromiso social da entidade.
Título
O motor de Adif son as persoas, como reflicte o Plan Estratéxico 2030, e acadar a plena igualdade e a diversidade é un dos desafíos que se marcou a empresa. Por motivos históricos e sectoriais, Adif é una empresa cun cadro de persoal maioritariamente masculino. Aínda que a representación feminina (18,67 %) vai medrando, faino máis amodo do que á entidade lle gustaría.
Título
O obxectivo é acelerar o ritmo para que a brecha de xénero sexa cada vez menor, especialmente en determinadas profesións, e continuar coa tendencia xa iniciada de incrementar o liderado feminino, agora mesmo situado nun 24,51 %.

Iniciativas

A aposta por unha empresa diversa e inclusiva faise realidade a través das seguintes iniciativas:

Educación

Título
Adif está estreitamente vinculado ao ámbito educativo para dar a coñecer o ferrocarril e os seus valores á poboación escolar e universitaria. Familiarizar ás xeracións máis novas coas infraestruturas ferroviarias e a seguridade, o respecto ao medio, a cohesión social, a igualdade e a diversidade, o servizo público e o apoio aos obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) é un investimento de presente e de futuro para a nosa empresa.
Título
Queremos estimular o interese polas profesións ferroviarias, especialmente pola enxeñaría e as disciplinas técnicas (STEAM), incidindo de xeito singular nas nenas e nas mulleres novas.
O noso obxectivo é atraer o talento feminino e incorporar a máis mulleres ás especialidades profesionais científico-tecnolóxicas e potenciar o liderado feminino.
Título
E traballamos tamén por reforzar a presenza de Adif e do ferrocarril no mundo académico, colaborando con recursos humanos e pedagóxicos para difundir o concepto de mobilidade e infraestruturas sustentables e para trasladar á universidade a visión e as necesidades da empresa.

Programas

Esta aposta pola educación artéllase a través de proxectos como:

Colaboración co Programa Muller e Enxeñaría da Real Academia de Enxeñaría

Adhesión á Alianza STEAM polo Talento Feminino Nenas en pé de ciencia, iniciativa dirixida a reducir a brecha de xénero existente nestas disciplinas.

Programa de prácticas profesionais en Adif
​​​​​​​

Participación no Programa “Socios por un día: mozos listos para unha estadía educativa na compañía