Autoestradas Ferroviarias

Buscando sinerxías entre modos de transporte

 
A busca de sinerxías entre modos de transporte está a contribuír ao desenvolvemento de servizos loxísticos integrais con solucións intermodais.
 • A Estratexia de Mobilidade Segura, Sustentable e Conectada 2030, definida polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) propón na súa Liña de actuación 6.1 (Incremento efectivo do transporte ferroviario de mercadorías) o impulso ás Autoestradas Ferroviarias en España
 • A Iniciativa Mercadorías 30 propón 6 Liñas de Actuación, unha delas (Liña 4.4) referente á posta en marcha de Servizos de Autoestradas Ferroviarias, nas que se definen as seguintes accións:>>>>
  • Definición e posta a disposición de corredores para servizos de autoestradas ferroviarias (AF 1)
  • Creación dunha oficina de apoio e asesoramento para a posta en marcha de servizos de Autoestradas Ferroviarias (AF 2)

Oficina de Apoio e Asesoramento para a posta en marcha de servizos de Autoestrada Ferroviaria

Obxectivos
 • Contribuír ao impulso das Autoestradas Ferroviarias conforme ás estratexias da U.E. e o Goberno de España cara á descarbonización e electrificación do transporte e o desenvolvemento das cadeas multimodais
 • Crear un portelo único que coordine e dea resposta de forma áxil a proxectos concretos presentados polos operadores loxísticos
 • Xerar certeza e dinamizar o interese do sector, orientando ás empresas na posta en marcha de novos servizos de transporte de Autoestradas Ferroviarias, tanto en ancho ibérico como estándar
Funcións
 • Facilitar información ao sector sobre os corredores prioritarios e a súa posta a disposición para implementar os servizos de Autoestrada Ferroviaria
 • Analizar as propostas de proxectos de servizos de Autoestrada Ferroviaria presentadas polos operadores
 • Validar as análises preliminares de viabilidade técnica e de rendibilidade económica, social e ambiental dos proxectos 
 • Orientar aos operadores para a tramitación de Solicitudes de Transporte Excepcional, adxudicación de capacidade, contratos de prestación de servizos en terminais, axudas, subvencións, …
 • Facer seguimento de todo o proceso até a posta en servizo da Autoestrada Ferroviaria
Contacto
Caixa de correos Apoio Asesoramento Autoestradas Ferroviarias
autopistasferroviarias@adif.es