Contacto

Caixa de correo de contacto e información adicional

Importante!

  • Este formulario, así como os contactos da información adicional que lle segue non teñen a condición de “rexistro electrónico”, polo que a presentación de escritos a través do mesmo non producirá ningún tipo de efecto xurídico.
  • Os correos aquí dirixidos serán só para formular comentarios e consultas xerais e non se considerarán en ningún caso unha presentación oficial, polo que non requirirán resposta en tal sentido.
  • Se ese fose o caso hase de utilizar a Sede Electrónica de ADIF (https://sede.adif.gob.es/) na que, entre outros trámites, existe un xenérico para a “Presentación de solicitudes, escritos e comunicacións (Instancia Xeral)”.

Información xeral e para o usuario do transporte ferroviario

As súas suxestións son tramitadas a través da caixa de correo de Comunicación Web á área competente de Adif para atender o asunto do seu contacto. Seleccione a área "Caixa de correo de Comunicación Web" no formulario para dirixirse a ela.

Tamén pode contactar directamente cos seguintes departamentos:

Servizo de atención telefónica a vítimas e familiares por atropelo

Contacto de atención aos afectados por atropelos e aos seus familiares en calquera punto da Rede Ferroviaria administrada por Adif.

Teléfono: 900 10 40 40

Atención a Empresas Ferroviarias

Locais e Postos comerciais en Estacións

Rodaxe e Relacións cos Medios de Comunicación

Atención a medios de comunicación e solicitudes de autorización de gravación ou toma de fotografías, con carácter profesional (rodaxes) ou informativo (prensa e medios informativos).

Zonas afectadas polo ferrocarril. Autorizacións, Zona de Dominio Público e Liña Límite de Edificación

Para realizar calquera obra ou actividade nas zonas próximas ao ferrocarril ou proceder á redución da zona de dominio público ou da liña límite de edificación é necesaria a autorización de Adif.

Liñas Convencionais

Servizos Loxísticos

Outros contactos