Quen somos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
Somos unha entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Adif exerce un papel principal como dinamizador do sector ferroviario, facendo do ferrocarril o medio de transporte por excelencia e facilitando o acceso á infraestrutura en condicións de igualdade. 
Visión
Ser un referente como organización focalizada na xestión de infraestruturas resilientes, sostibles, seguras e intelixentes que contribúan ao novo modelo de transición ecolóxica.
Misión
Operar, xestionar e construír unha rede ferroviaria intelixente adaptada ao novo ecosistema tecnolóxico, competitivo e sostible, contribuíndo desta forma aos ODS
Ambición
Ofrecer infraestruturas resilientes para toda a sociedade
Propósito

Operar unha rede ferroviaria comprometida cos ODS

Principios
  1. Inclusión e Xustiza

  2. Prosperidade das persoas

  3. Excelencia no servizo

  4. Igualdade e transparencia

  5. Responsabilidade cos recursos

  6. Innovación e intra-emprendemento

  7. Capacidade de transformación

Que facemos
administración INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS
xestión de CIRCULACIÓN FERROVIARIA
adxudicación Operadores ferroviarios
canons por uso
das infraestruturas

Coñécenos

Fotografía de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada
Presidente da E. P. E. Administrador de Infraestruturas Ferroviarias Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos  pola Universidade Politécnica de Valencia.
Órganos de goberno
Estrutura organizativa
Información institucional, organizativa e de planificación
Coñece as funcións de Adif, as competencias que asume e a normativa estatal e europea máis significativa.

Información de relevancia xurídica