Información xeral

sobre Transparencia

Título

Adif, como entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, orienta a súa xestión dende o diálogo cos seus grupos de interese (usuarios do ferrocarril, operadores ferroviarios, cidadáns, contribuíntes, provedores, investidores, empregados, etc.), para a consecución dun sistema ferroviario seguro, eficiente e sostible.

Con esa visión e desde os valores de responsabilidade, boas prácticas e servizo aos intereses da cidadanía, ofrécese acceso á documentación pública da compañía por medio desta web.

Título
Nesta páxina pode atoparse información que abunda neste sentido, ademais da que poida acharse no Portal da Transparencia da Administración Xeral do Estado, onde tamén se integra Adif.

Nesta sección están dispoñibles os informes de xestión financeira e non financeira; os procesos de necesaria información pública; os elementos clave do proceso de liberalización do sector ferroviario; a política de protección de datos e o acceso á Canle Ética, conduto de comunicación entre Adif e os seus grupos de interese e coa sociedade en xeral para que calquera persoa poida notificar posibles incumprimentos do Código Ético e de Conduta.Aquelas informacións que afectan a funcións e á normativa básica, órganos de goberno e estrutura organizativa ou información de relevancia xurídica atópase no capítulo da web onde se integra esta sección.