Activos para o Desenvolvemento

Un programa ao servizo do desenvolvemento local

Título

Activos para o Desenvolvemento ten como obxectivo impulsar a recuperación de activos inmobiliarios en desuso para a súa reutilización en proxectos sociais ou empresariais, en colaboración con institucións, entidades sen ánimo de lucro ou empresas.

Enmarcado na estratexia empresarial de Adif que se inspira na responsabilidade empresarial e sustentabilidade (véxase Sustentabilidade SocialEnlace externo ao portal.Abrirase nunha pestana nova.), na definición deste proxecto tivéronse en conta, por unha banda, o potencial que representan os inmobles que deixaron de cumprir a súa función ferroviaria (xeralmente antigas estacións) e, por outra, as necesidades e retos que ten a sociedade, especialmente o desafío que representa o problema do despoboamento rural, ao que se fai referencia xeralmente como o fenómeno da “España baleira”.

Consideramos que os activos en desuso de Adif poden e deben ser postos ao servizo do desenvolvemento económico e social dos territorios onde se sitúan. Esa é a nosa vontade e a finalidade última do Programa.

A quen vai dirixido?

Título

O Programa conta con prezos especiais de arrendamento aos que poden optar persoas xurídicas e físicas*:

 • Emprendedores, empresas, cooperativas e autónomos.
 • Asociacións, ONG e outras organizacións sen ánimo de lucro.
 • Institucións locais, provinciais ou autonómicas.

Se representas a este tipo de organizacións, podes presentar proxectos de natureza mercantil e/ou social en calquera momento ao longo do ano. 
 
* no caso de licitación dun inmoble solicitado requirirase solvencia económica demostrable.

Buscador de inmobles

Tes propostas?

Principios de valoración das propostas
As propostas de arrendamento de inmobles serán valoradas por Adif de acordo cuns principios acordes co fin e a orientación do Programa Activos para o Desenvolvemento. Teranse en conta por tanto aspectos sociais, económicos e ambientais dos proxectos das entidades ofertantes, aplicados tanto desde o punto de vista da natureza da actividade a desenvolver como desde o dos impactos da devandita actividade na contorna.

Por todo iso, os principios de Responsabilidade Social e Sustentabilidade para a valoración das propostas son:

 • Viabilidade técnico-económica do proxecto
 • Impacto social na contorna (postos de traballo, atracción de recursos...
 • Natureza da actividade e aplicación de aspectos sociais e ambientais na mesma:
  • Tipo de produto ou servizo do proxecto
  • Accesibilidade para persoas con discapacidade
  • Consideración de colectivos en risco de exclusión
  • Eficiencia enerxética
  • Economía circular e xestión de residuos
  • Etc.
 • Alianzas e propostas colaborativas

Ademais, se a proposta é aceptada, negociarase o arrendamento aplicando unhas condicións que faciliten a viabilidade do proxecto: alugueiro a longo prazo, posibilidade de período de carencia, renda social mínima de acordo co marco legal, etc.

Formulario de solicitude de participación no Programa

Se estás interesado nalgún dos inmobles incluídos no Programa envíanos o formulario cos teus datos seleccionando no despregable de áreas: ACTIVOS PARA O DESENVOLVEMENTO. Porémonos en contacto contigo.

Unicamente atenderanse propostas relacionadas cos inmobles do Programa, cada un dos cales ten asignada unha referencia na base de datos que cómpre incluír no formulario.

Por favor, antes de elaborar unha proposta, confirma co responsable do inmoble a dispoñibilidade do inmoble que che interesa. A información dos inmobles dispoñibles actualízase periodicamente, pero é posible que un inmoble do Programa estea xa comprometido no momento da consulta debido a que o devandito compromiso de arredamento produciuse despois da última actualización da base de datos do Programa. Os inmobles están dispoñibles até recibir unha proposta en firme da entidade ou persoa interesada no arrendamento.

Experiencias de éxito

 1. Antiga Casa da Augada (Valladolid) convertido en Bar-Restaurante. Diapositiva de presentación.
 2. Antiga Casa da Augada (Valladolid). Situación anterior.
 3. Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 1
 4. Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 2
 5. Estación de Olvera (Cádiz). Diapositiva de presentación. Convertido en Hotel-Restaurante, xunto á Vía verde da Serra.
 6. Estación de Olvera (Cádiz). Foto antiga.
 7. Estación de Olvera (Cádiz). Vista 1
 8. Estación de Olvera (Cádiz). Vista 2
 9. Estación de Olvera (Cádiz). Vista 3
 10. Peirao en Estación de Toral dos Vaos (León). Convertido en Biblioteca Municipal.
 11. Estación de Villarrubia (Córdoba): Agora Centro de día de Maiores.
 12. Estación de Ayamonte (Huelva): Convertido en Centro de rehabilitación de toxicómanos.
 13. Estación Cañada del Hoyo: Convertido en Residencia artística internacional.
 14. Estación Cañada del Hoyo. Estado anterior.
Saltar carrusel
Antiga Casa da Augada (Valladolid) convertido en Bar-Restaurante. Diapositiva de presentación.
Antiga Casa da Augada (Valladolid) convertido en Bar-Restaurante. Diapositiva de presentación.
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Situación anterior.
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Situación anterior.
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 1
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 1
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 2
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 2
Estación de Olvera (Cádiz). Diapositiva de presentación. Convertido en Hotel-Restaurante, xunto á Vía verde da Serra.
Estación de Olvera (Cádiz). Diapositiva de presentación. Convertido en Hotel-Restaurante, xunto á Vía verde da Serra.
Estación de Olvera (Cádiz). Foto antiga.
Estación de Olvera (Cádiz). Foto antiga.
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 1
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 1
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 2
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 2
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 3
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 3
Peirao en Estación de Toral dos Vaos (León). Convertido en Biblioteca Municipal.
Peirao en Estación de Toral dos Vaos (León). Convertido en Biblioteca Municipal.
Estación de Villarrubia (Córdoba): Agora Centro de día de Maiores.
Estación de Villarrubia (Córdoba): Agora Centro de día de Maiores.
Estación de Ayamonte (Huelva): Convertido en Centro de rehabilitación de toxicómanos.
Estación de Ayamonte (Huelva): Convertido en Centro de rehabilitación de toxicómanos.
Estación Cañada del Hoyo: Convertido en Residencia artística internacional.
Estación Cañada del Hoyo: Convertido en Residencia artística internacional.
Estación Cañada del Hoyo. Estado anterior.
Estación Cañada del Hoyo. Estado anterior.

Descargar

Antiga Casa da Augada (Valladolid) convertido en Bar-Restaurante. Diapositiva de presentación.
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Situación anterior.
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 1
Antiga Casa da Augada (Valladolid). Vista 2
Estación de Olvera (Cádiz). Diapositiva de presentación. Convertido en Hotel-Restaurante, xunto á Vía verde da Serra.
Estación de Olvera (Cádiz). Foto antiga.
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 1
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 2
Estación de Olvera (Cádiz). Vista 3
Peirao en Estación de Toral dos Vaos (León). Convertido en Biblioteca Municipal.
Estación de Villarrubia (Córdoba): Agora Centro de día de Maiores.
Estación de Ayamonte (Huelva): Convertido en Centro de rehabilitación de toxicómanos.
Estación Cañada del Hoyo: Convertido en Residencia artística internacional.
Estación Cañada del Hoyo. Estado anterior.
Para máis información.