Comunicación, Innovación e transformación dixital

Na vangarda

Comunicación

O obxectivo é dar a coñecer a estratexia a todas as persoas que compoñen Adif e Adif AV e aos grupos de interese relevantes, sendo esta a ferramenta de difusión xeral da estratexia.

Innovación

Unha nova orientación da innovación cara a un modelo aberto e participativo que dea resposta aos obxectivos estratéxicos.

Por iso, en Adif e Adif Alta Velocidade orientámonos cara a colaboración de múltiples axentes innovadores de diversos sectores.
 

Transformación dixital
A transformación dixital é condición necesaria para dar unha seguridade e servizo acorde aos tempos vindeiros e non perder competitividade.
As novas tecnoloxías (big data, aprendizaxe automática ...) son unha FERRAMENTA e un FACTOR CLAVE para mellorar o desenvolvemento da nosa actividade profesional, aumentando a eficiencia da xestión cunha información máis veraz, máis rápida, máis transversal e de maior accesibilidade, permitindo unha maior economía de esforzo e posibilitando o deseño de novos procesos preditivos que axudan na mellora da toma de decisións.