Actividade internacional

de Adif e Adif Alta Velocidade

O noso labor en foros internacionais

A actividade de Adif está cada vez máis influída por leis, regulamentos, normas técnicas e procedementos que teñen a súa orixe en institucións e organizacións internacionais, principalmente, pero non só, a Unión Europea.Unha parte importante da tarefa internacional de Adif é o impulso e a participación nestes foros de discusión, defendendo os intereses da nosa entidade e da industria e tecnoloxía española.

Asesoramento a empresas e administradores de infraestruturas

Ademais, tendo en conta que o ferrocarril se converteu a nivel mundial en referencia obrigada de sustentabilidade para a mobilidade dos cidadáns e o impulso das relacións comerciais mediante o transporte de mercadorías, numerosos administradores e xestores de infraestruturas requiren o apoio e a experiencia de Adif para axudalos no seu propio proceso de modernización tecnolóxica e organizativa.

Asesoramos así, a gobernos, empresas e institucións interesadas en desenvolver os seus sistemas ferroviarios, mediante a prestación de servizos, a asistencia a proxectos ou a realización de cursos de capacitación, coa participación dos expertos de Adif, herdeiros do longo proceso de modernización da rede ferroviaria española

Colaboramos na mellora das conexións europeas

Por último, traballamos en estreita colaboración cos nosos socios europeos para asegurar as mellores e máis eficientes conexións ferroviarias cos nosos veciños, a través dos Corredores Europeos, así como o impulso ao tráfico de mercadorías coa UE.
Toda a actividade internacional de Adif está guiada pola estratexia internacional da empresa, plenamente aliñada coas prioridades do Plan Estratéxico 2030 .

Socios do sector

Adif traballa coa agrupación ferroviaria máis competitiva do mundo, a formado por empresas españolas líderes en tecnoloxía e construción
• Prestixiosas empresas internacionais de consultoría e enxeñaría.
• Ampla experiencia en obras públicas.
• Experiencia no deseño, construción, mantemento e explotación de grandes proxectos ferroviarios de alta velocidade.
• Amplo coñecemento da xestión de servizos ferroviarios e integración de sistemas.
• Fiabilidade de todos os procesos que configuran un servizo ao cliente de alta calidade.
• A experiencia en Alta Velocidade que España está a exportar con éxito a outros países.