Prestación de servizos

Información sobre os servizos prestados por Adif

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
As Empresas Ferroviarias e demais Candidatos teñen dereito a recibir de modo non discriminatorio os servizos básicos mínimos de acceso á infraestrutura, incluído o acceso por vía férrea ás instalacións e aos servizos que se prestan nelas.

Nas Terminais de Transporte de Mercadorías, Adif, a través da súa área de Servizos Loxísticos, presta os servizos conforme ao establecido na Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario, e segundo o modelo de Xestión de cada Terminal.

Oferta de Servizos

imagen con marco
URL
Autoprestación de servizos
Asignación de espazos e uso de instalacións e medios
Procedemento para a asignación de Espazos e uso de Instalacións e medios ás Empresas Ferroviarias candidatas titulares de material rodante para a autoprestación de servizos.