MADRID-CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR

Ecosistema Aberto

A estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará a súa transformación nun referente da mobilidade sostible, multimodal, conectada e integrada co proxecto Chamartín Ecosistema Aberto do equipo integrado por UNStudio, b720 Arquitectura e Esteyco, gañador do concurso internacional máis ambicioso en décadas celebrado en España, ao que concorreron as principais firmas de enxeñaría e arquitectura do mundo.

A proposta presentada define tres elementos arquitectónicos que traballan en conxunto para crear as condicións óptimas no desenvolvemento da estación e a súa contorna:

 • As terrazas do parque, que xorden como extensión natural do futuro Parque Central
 • A recuperación das bóvedas do sector sur
 • As torres - incluíndo tres edificios de altura de 110, 160 e 220 m e a nova sede de Adif-, que acollerán o desenvolvemento da contorna e o centro de negocios.
Madrid-Chamartín Clara Campoamor avanza para ser un nodo estratéxico do proceso de liberalización do transporte ferroviario de viaxeiros e un referente mundial da mobilidade sostible, multimodal, intelixente e integrada ao converterse nun ecosistema intelixente baseado en cinco alicerces de sostibilidade, centrados no uso de materiais naturais e reciclados; a circularidade para conseguir un ciclo pechado da pegada de carbono; o consumo e a xestión responsable da auga, mediante solucións intelixentes e a recuperación da auga de choiva; e a xeración e aproveitamento de enerxía mediante captadores solares fotovoltaicos sobre a maior parte da superficie cuberta. Ademais, a proposta incorpora medidas para garantir unha accesibilidade universal ampliada, que facilite a inclusividade e a integración de todos os colectivos sociais.

Funcionalidade, flexibilidade e óptima dinámica de fluxos

Responsive Image
A proposta presenta unha marcada funcionalidade ferroviaria, a través de dúas terminais polivalentes, que poderán ser utilizadas con flexibilidade: para saídas ou chegadas de viaxeiros, para o uso dos distintos operadores ferroviarios e destinos, e en función da evolución do complexo ferroviario. Pola súa banda, a terminal norte -preto de 35.500 m2 de nova construción- inclúe un truncamiento que axilizará o acceso directo ás plataformas de Cercanías e aos percorridos dos viaxeiros que efectúen a saída ou chegada en trens de longa distancia, procedentes ou con destino Cercanías.

A independencia das pezas propostas permite un plan de obra faseado e executable de forma flexible, que se poderá compasar ás necesidades da estación e os servizos ferroviarios, minimizando as afeccións ás circulacións e a contorna durante as obras.

Ecosistema intelixente

Madrid-Chamartín Clara Campoamor converterase nun ecosistema intelixente baseado en cinco alicerces de sostibilidade, centrados no uso de materiais naturais e reciclados; a circularidade para conseguir un ciclo pechado da pegada de carbono; o consumo e a xestión responsable da auga, mediante solucións intelixentes e a recuperación da auga de choiva; e a xeración e aproveitamento de enerxía mediante captadores solares fotovoltaicos sobre a maior parte da superficie cuberta. Ademais, a proposta incorpora medidas para garantir unha accesibilidade universal ampliada, que facilite a inclusividade e a integración de todos os colectivos sociais.
Responsive Image
O proxecto, así mesmo, facilita os intercambios con metro e taxi -ademais dos accesos peonís- e o futuro intercambiador de autobuses que se desenvolverá en Agustín de Foxá. Ademais, incorpora espazos para medios de transporte sostibles (compartidos e privados) para potenciar a mobilidade activa. Nesta aposta, en liña co proxecto Ecomilla de Adif, incluiranse áreas de paquetería de última milla para a repartición mediante vehículos de cero emisións e puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así mesmo, todos os desenvolvementos estarán aliñados co Plan de Transformación Dixital e o Plan e-futura que Adif desprega para converter as súas estacións en espazos conectados co cidadán e a contorna.

A solución comercial baséase nun modelo All in Hall, óptima para unha estación de grande volume, con coexistencia de servizos de Cercanías e longa distancia. A configuración dos bloques comerciais da terminal norte, como unha praza pública, vese reforzada cun corredor e elementos de conexión co parque e a cidade, intensificando a funcionalidade ferroviaria da terminal sur.

A distribución do terciario -180.000 m2 en total- en tres torres permite unha xestión patrimonial independente do resto do complexo. As oficinas concíbense como espazos flexibles e iluminación natural.

Unha nova realidade

Aberta á cidade

 • A proposta aposta por un desenvolvemento armónico da estación e a cidade, con balcóns urbanos, terrazas, que xorden como extensión natural do futuro Parque Central, a recuperación das bóvedas do sector sur e as torres, que acollerán o centro de negocio.
Responsive Image
Responsive Image

Terminais polivalentes

 • Define dúas terminais polivalentes e a estación como un gran patio de mazá, que xera percorridos interiores ao redor do ferrocarril, promove a conectividade e potencia o fluxo peonil.
Responsive Image
Responsive Image

Intermodal e accesible

 • Reforza a intermodalidade, a xeración de espazos públicos, o uso eficiente de recursos e unha accesibilidade universal ampliada, aberta a todos os colectivos
Responsive Image
Responsive Image

Chamartín avanza

Estes traballos desenvólvense en paralelo ao resto de actuacións que transforman Madrid-Chamartín Clara Campoamor nun nodo estratéxico dunha mobilidade multimodal e integrada, que responde ao incremento de tráfico asociado ao proceso de liberalización do transporte de viaxeiros.
 
Cun investimento de 326 millóns de euros, estas actuacións en execución van dirixidas a duplicar a capacidade para a alta velocidade e a dobrar a superficie do vestíbulo cara ao norte, leste e sur. Así mesmo, abórdase a remodelación de 13 vías e plataformas destinadas a Cercanías e recupérase o antigo vestíbulo de Cercanías baixo vías da cabeceira norte -vestíbulo Central- e, con el, os núcleos de comunicación vertical entre as plataformas e o vestíbulo interior, ademais da conexión directa coa alta velocidade e Metro de Madrid.
Duplicación da capacidade para a alta velocidade
Madrid-Chamartín Clara Campoamor duplicará a capacidade para a alta velocidade, que pasará das 6 vías actuais a un total de 12, máis unha vía de estacionamento. Na actualidade constrúense 4 novas vías pasantes de ancho estándar -a 22, 23, 24 e 25- e convértense a estándar a 14 e a 15.

O complexo ferroviario pasará así a contar cun total de 25 vías: doce delas destinadas á alta velocidade en ancho estándar e trece a Cercanías e media e longa distancia en ancho ibérico.
A ampliación permitirá seguir dando resposta á progresiva chegada dos servizos de alta velocidade procedentes da Comunidade Valenciana e Murcia, así como ao crecemento do resto das liñas da rede de alta velocidade desde o norte da península.
Duplicación do espazo para os viaxeiros
A estación aborda a ampliación do seu vestíbulo cara ao norte, leste e sur -coa que duplicará a súa superficie até os 18.000 m2- e a reordenación e accesibilidade do fluxo de viaxeiros, ademais da optimización dos percorridos peonís.

O edificio de viaxeiros acollerá tres ámbitos: unha zona de embarque para alta velocidade con dobre altura; unha para Cercanías; e un vestíbulo común en forma de grande corredor lonxitudinal, que se configura como o corazón da estación e principal vía de movemento de viaxeiros e cidadáns.
Recuperación do antigo vestíbulo de Cercanías
O proxecto nesta fase inclúe tamén unha destacada actuación: a reforma do antigo vestíbulo de Cercanías baixo vías da cabeceira norte -clausurado nos anos oitenta-, que se transforma agora nun grande espazo de 2.376 m2 e recupera os núcleos de comunicación vertical entre as plataformas -entre as vías 1 e 11- e o vestíbulo inferior para os viaxeiros e tránsitos de alta velocidade, que percorrerá transversalmente a praia de vías e permitirá a conexión directa coas redes de Cercanías e Metro.
Así facilítase a conexión con outros modos de transporte público e mellórase a multimodalidade e a accesibilidade na estación.
Remodelación de 13 vías e plataformas de ancho ibérico
Seis destas vías pasantes terán continuidade no túnel de Sol (vías 1 a 5) e sete no de Recoletos (vías 6 a 13). Ademais, desenvólvese unha actualización do encravamento que goberna a estación e a instalación de aparellos de vía e sinalización para incrementar a velocidade de circulación e, así, atender ao incremento da demanda, aumentar a flexibilidade da rede ferroviaria e mellorar a resposta das instalacións ante incidencias.
Reordenación dos viais urbanos no exterior
As obras tamén teñen o seu impacto positivo no exterior, resolvendo a bolsa de taxis -que se protexerá por unha marquesiña-, creando un edificio para a consigna e independizando o tráfico urbano do tráfico interno da estación, liberando así espazo e reordenando os viais.

Ademais, refórzase a multimodalidade coa incorporación de espazos destinados a novos modos de transporte sostible, entre eles aparcadoiros seguros para bicicletas, co fin de promover a integración de modelos de transporte limpos e impulsar desprazamentos de primeira e última milla.

Galerías multimedia

Vídeos del Proyecto de Transformación de Chamartín. Ecosistema Abierto

Saltar carrusel
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Descargar

La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Transformación de Chamartín

 1. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 2. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 3. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 4. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 5. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 6. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 7. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 8. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 9. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 10. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 11. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 12. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 13. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 14. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 15. Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 16. Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 17. Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 18. Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 19. Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 20. Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 21. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 22. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 23. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 24. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 25. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 26. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 27. El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
 28. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
 29. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
 30. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
 31. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
 32. Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
 33. En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
 34. Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
 35. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
 36. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 37. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 38. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
 39. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
 40. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 41. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 42. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 43. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 44. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Saltar carrusel
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLapse previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid – Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Descargar

Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLapse previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
 Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid – Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Saltar carrusel
Notas de prensa relacionadas