Rede Convencional

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Construción, renovación e mantemento da infraestrutura e instalacións da Rede Convencional
Contamos cun
  • equipo humano con ampla experiencia e moi especializado.
  • Tecnoloxía de última xeración para dar resposta aos requirimentos dos operadores de transporte.
  • Maquinaria, vehículos e bases de mantemento adaptadas ás necesidades produtivas da rede ferroviaria en todo o país.

Infraestrutura

A infraestrutura ferroviaria é o soporte que sostén o que se coñece como"camiño do tren", sobre o que se sitúan tanto a vía como as instalacións de sinalización, electrificación e telecomunicacións que posibilitan a circulación de trens.

Título fragmento
17.932 km

quilómetros de pista que mantemos

1.229 Túneles

que supoñen unha lonxitude total de 497 km.

6.371 Pontes

que suman unha lonxitude de 135,15 km.

De 25 a 30

Probas de carga realizadas anualmente

Máis sobre a infraestrutura

Vía

A explotación do material que roda vén determinada, entre outros factores, polas características da superestrutura da vía.Hai que ter en conta o seu trazado (radio de curvatura e pendente), materiais, calidade, etc. Por iso, un dos nosos retos é proporcionar a mellor infraestrutura posible aos nosos clientes operadores co obxectivo de incrementar a súa capacidade de tráfico, como en Cercanías, ou de elevar a velocidade comercial a 200/220 km./h, no caso de Media e Longa distancia.Todo isto, garantindo os niveis adecuados de seguridade, calidade, fiabilidade e dispoñibilidade.

Actuacións a destacar

Sinalización

Ao longo dos últimos anos implantáronse nas Liñas Convencionais novas tecnoloxías que transformaron os elementos clásicos de sinalización, como agullas ou sinais, bloqueos, mandos a distancia, circuítos de vía, etc. Así, a modernización experimentada no transporte ferroviario potenciou a introdución de novos produtos como bloqueos electrónicos (pechaduras electrónicas), circuítos de vías sen xuntas ou sistemas de asistencia á condución automática ATP-LZB.
O incremento do número de trens e o aumento da súa velocidade ten unha importante repercusión nos métodos e intervalos de actuación dedicados a labores de mantemento e reparación de avarías.Una axeitada planificación das actividades a realizar, así como o estrito cumprimento da súa programación, fai posible que, a pesar da redución do tempo reservado para o mantemento, poidamos garantir os niveis de funcionalidade e seguridade requiridos.

Electrificación

As subestacións eléctricas e a liña aérea de contacto son as instalacións sobre as que traballamos no ámbito da electrificación.A liña aérea de contacto, tamén chamada catenaria, é a encargada de subministrar a enerxía eléctrica ao tren.
Todo o mantemento destas instalacións está programado coordinando as actuacións precisas coa nosa organización territorial, que tamén realiza as revisións periódicas previstas na liña de alta tensión que alimenta as nosas subestacións.
Con respecto a estas, aumentamos as súas prestacións coa implantación dun sistema de control distribuído e a normalización dos novos equipos rectificadores, transformadores, diodos e fusibles.

Título fragmento
9.200 km

Liña aérea de contacto

2.500 km

Liña de alta tensión

341

Subestacións eléctricas

1.844.000 km

Potencia instalada

Telecomunicacións

O transporte ferroviario, debido ás súas múltiples actividades e á súa complexidade operativa e de xestión, precisa intercambiar un gran volume de información.Se a isto lle engadimos a dispersión dos distintos centros de traballo, cómpre dispoñer de servizos de telecomunicación diferenciados en telefonía de xestión, de datos e de explotación:telefonía de control de tráfico, mandos a distancia, sinalización, megafonía...Estes servizos, cos seus diferentes sistemas de xestión e control, están integrados nunha rede exclusiva de telecomunicacións.

imagen párrafo
13.575
Quilómetros de rede de fibra óptica
imagen párrafo
93
Centrais dixitais de conmutación
imagen párrafo
3.844
Liñas de datos

Procesos Produtivos

Os Procesos Produtivos no mantemento da infraestrutura abranguen a totalidade dos traballos operativos e procuran optimizar o rendemento da infraestrutura e das instalacións para garantir un nivel adecuado de seguridade e fiabilidade.
Clasifícanse en tres grandes actividades que afectan ás especialidades técnicas de infraestrutura, vía, sinalización, electrificación e telecomunicacións.

Actividades

Calidade e Participación

O mantemento da Rede Convencional conta coas certificacións segundo as normas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18.001, o que nos sitúa nunha posición vantaxosa no ámbito do desenvolvemento e mantemento das infraestruturas ferroviarias.Ademais, é unha das primeiras organizacións do noso país en contar coa certificación do Sistema de Xestión Integrada.
Participación

O equipo humano de Rede Convencional ten unha importante presenza no Concurso Anual de Participación en Calidade, no que os traballadores presentan iniciativas para melloras operativas e de xestión, a través de Grupos de Iniciativa e Mellora (GIM) e Equipos de Iniciativa e Mellora (EIM).

A sistematización dos procesos produtivos propiciou un novo perfil de actividades de mantemento que incrementan a dispoñibilidade das instalacións e melloran a xestión das actividades de inspección, coa conseguinte redución de incidencias.

Xestión Ambiental

Temos dun Sistema de Xestión Ambiental segundo a norma 14.001:2004, para o cal desenvolvemos unha serie de procedementos xerais e específicos das diversas especialidades técnicas, nos que se identifican os aspectos ambientais afectados en cada actividade.

Contamos con 28 puntos limpos distribuídos por todo o territorio nacional, que dan servizo a todas as nosas áreas operativas.Estes puntos contribúen dun xeito moi eficiente e racional ao noso compromiso como organización respectuosa co medio.

Tamén desenvolvemos unha serie de Boas Prácticas Ambientais centradas no aforro de enerxía eléctrica, aforro no consumo de auga e xestión de residuos.

Seguridade e Saúde laboral

En 2006 obtivemos a certificación de acordo coa norma OHSAS 18.001, logo da comprobación por parte de AENOR de que a nosa xestión de seguridade e saúde laboral cumpre os requisitos esixidos por esa norma.

Esta certificación, que está considerada como o máis elevado nivel de esixencia internacional en prevención de riscos laborais, constata a superación, con moito, dos requisitos mínimos esixidos pola lexislación vixente.Con este selo, Adif converteuse na primeira organización ferroviaria europea certificada nesta norma.

Pasos a Nivel

A existencia de cruzamentos de estradas ou outras vías de comunicación coa liña férrea é un feito herdado do desenvolvemento histórico na construción destas infraestruturas.

A cifra de aproximadamente 10.000 pasos a nivel existentes a mediados dos anos 70 reduciuse notablemente, mentres que se evolucionou na implantación de medidas de protección para aqueles que seguiron prestando servizo.
Saltar carrusel
Notas de prensa relacionadas