Orientación a resultados

Reforzamos a orientación a resultados de todas as iniciativas que deriven do PE 2030.

Título

Nun contexto de servizo e responsabilidade social, deseñamos as iniciativas estratéxicas buscando un aumento da eficiencia económico-financeira, utilizando unha exhaustiva análise custo-beneficio dos investimentos a desenvolver.

Esforzámonos en que o resultado destas iniciativas optimice recursos, axilicen procedementos, optimicen custos e aumenten ingresos, buscando a mellora continua dos servizos, aliñándoos cos obxectivos.


A orientación a resultados debe aplicarse durante a execución de procesos, considerando as leccións aprendidas e guiados a través do tratamento de datos.

Ambos os dous aspectos, a percepción e a análise de datos, son a base para establecer novas metas orientadas cos obxectivos estratéxicos.Realizando un seguimento sistemático da actuación, fomentar a rendición de contas conxunta e, ante todo, aprender e mellorar a eficacia das estratexias a través da revisión e da avaliación de resultados.

Responsive Image