OEP 2023

1.451 prazas

Adif e Adif AV avanzan no seu plan de substitución xeracional estratéxico co lanzamento da convocatoria de Oferta de Emprego Público (OEP) 2023, que incorporará a 1.451 profesionais de 48 diferentes perfís.

A convocatoria vai dirixida a técnicos (7 % do total), cadros técnicos (15 %) e persoal operativo; colectivo este último que representa o 78 % do total das prazas ofertadas.

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 10 de xullo e prolongarase até o 28 de xullo de 2023. As bases atópanse dispoñibles nas seguintes ligazóns:

Responsive Image

A convocatoria inclúe 48 perfís diferentes en ámbitos como o xurídico, finanzas, comercialización, arquitectura, enxeñarías, ciberseguridade, seguridade, sistemas e circulación; ademais de montadores eléctricos de instalacións, axudantes ferroviarios, oficiais de telecomunicacións, administrativos ou maquinistas, entre outros.

Descrición dos postos

Operativos, se che gusta a acción

Prazas de persoal operativo para o talento que conte co título de bacharel ou de técnico de formación profesional de grao medio ou superior.

Traballo de campo

 • Factor de circulación de Entrada: axudarás na regulación do servizo de circulación en estacións ou Postos de Mando fundamentalmente en substitución.

 • Axudante ferroviario: poderás ser Encargado de traballos, manexando maquinaria especializada de vía ou custodiar pasos a nivel.

 • Factor de entrada: darás o servizo de apoio aos viaxeiros nas estacións e colaborarás no servizo de obxectos perdidos.

 • Montador eléctrico: realizarás o mantemento das instalacións eléctricas ou de telecomunicacións.

 • Oficial de Telecomunicacións de entrada: xestionarás os circuítos e instalacións dos equipos técnicos.

 • Maquinista: conducirás trens auscultadores, claves no mantemento e a posta en servizo de novas liñas.

Ou en oficina

 • Delineante de entrada: traballarás con planos de tipo industrial ou de vías, obras, topografía e cartografía.

 • Oficial administrativo de entrada: darás soporte administrativo coa axuda de ferramentas informáticas.

 • Controlador: actuarás de supervisor para detectar e corrixir comportamentos que poñen en risco a seguridade de persoas e da empresa.

 • Programador de entrada: para traballos de desenvolvemento e posta a punto de programas.

Para os máis dinámicos e con iniciativa

Prazas de cadro técnico para profesionais con licenciatura ou grao nos seguintes perfís

 • Xurídico: seguimento de asuntos xurídicos e normativa, así como labores de xestión administrativa.
 • Xestión: realización de informes, análises e estudos dos ámbitos da nosa actividade.
 • Xestión Documental: dixitalización dos fondos documentais e xestión de arquivos e bases de datos
 • Arquitectura e Edificación: elaboración dos planos dun proxecto construtivo, desde o inicio até o final das obras.
 • Enxeñaría Civil, Industrial e Telecomunicacións: optimizarás os procesos, planificando e realizando seguimento do proxecto.
 • Enxeñaría en Informática: deseño, creación e implementación de sistemas informáticos.

Grandes profesionais para grandes proxectos

Prazas de técnico para profesionais licenciados ou cun grao e, ademais, cun Máster Universitario.

 • Xurídica: traballarás para a adecuada aplicación da normativa en cada unha das nosas actuacións.
 • Económica: xestionarás a tesouraría, os orzamentos de explotación e investimento e os fondos europeos.
 • Xestión: orientarás os recursos humanos, financeiros e materiais para cumprir os obxectivos.
 • Comunicación: contribuirás a xestionar o posicionamento da compañía e porás en valor ás súas actividades e profesionais.
 • Medicina do traballo: xestionarás os programas e servizos de saúde e seguridade no traballo.
 • Comercialización de Estacións: desenvolverás a política comercial en estacións de viaxeiros e contribuirás a dar impulso ás novas liñas de negocio.
 • Arquitectura: desenvolverás os proxectos básicos e de execución para transformar as nosas estacións en nodos estratéxicos da mobilidade do futuro.
 • Enxeñaría Civil, Industrial, Telecomunicación e Informática: farás realidade as nosas infraestruturas e a súa capacidade transformadora nos territorios.
 • Sistemas Operacionais: deseñarás e implementarás sistemas de información, onde se aloxan o noso coñecemento e experiencia.
 • Ciberseguridade: protexerasnos dos ciberataques; un reto no contexto dixital no que traballamos.
 • Xestión de Riscos Operativos: non hai actividade sen riscos e traballarás en avalialos, valoralos e xestionalos.
 • Construción: xestionarás o desenvolvemento de infraestruturas ferroviarias en diferentes procesos de construción.
 • Operativo de seguridade: as grandes infraestruturas necesitan coidados a través do desenvolvemento de plans de protección dos nosos activos.
Plazo de solicitud abierto
En proceso de resolución
Resueltas
Ofrecimiento plaza bolsa de empleo

Ligazóns de interese