Outras actividades

en estacións

Título
As estacións acollen múltiples espazos para a celebración de feiras, exposicións e certames, de xeito que se converten en lugares ideais para presentar un evento e todo aquilo que a súa imaxinación pode crear.Pola súa situación no centro neurálxico das cidades e en edificios de gran riqueza arquitectónica, convértense nun punto de encontro idóneo para o intercambio de ideas:
 
Conferencias, seminarios, encontros, certames, exposicións publicitarias, campañas promocionais, actuacións lúdicas, concertos, espectáculos, bailes...