Carima

Dispositivo para atenuar os desprendementos entre o pantógrafo e a catenaria ríxida

O dispositivo ten como obxectivo atenuar ou reducir a un número aceptable os desprendementos entre o pantógrafo e a catenaria ríxida. O dispositivo deseñado permite absorber as vibracións de baixas frecuencias nas instalacións de catenaria ríxida, conseguindo unha optimización do comportamento dinámico da catenaria ríxida e evitando un desgaste excesivo.