Inspección de balastro

Dispositivo para a inspección de balastro de vías ferroviarias

A presente invención refírese a un dispositivo para a inspección do balastro ferroviario, mediante o cal se poden coñecer as características do estado e do grosor do balastro sen ter que realizar operacións destrutivas.

Para dotar á superestrutura das vías ferroviarias das características ideais de estabilidade, elasticidade, drenaxe e durabilidade, é fundamental nas obras de construción, mantemento ou renovación das mesmas utilizar un balastro homoxéneo de calidade axeitada.

O balastro, como paso entre as travesas e a explanación ou plataforma ferroviaria, realiza funcións importantes. O balastro distribúe as cargas transmitidas polos trens de xeito uniforme sobre a plataforma e garante a posición fixa e inamovible das travesas. Para resistir estas tensións dinámicas, o leito do balastro debe ser moi elástico. O seu bo funcionamento depende da altura da capa de balastro, da súa granulometría e do grao de contaminación.

Non obstante, co paso dos anos o balastro vaise contaminando por varias razóns, perdendo eficacia e incluso deixando de cumprir as funcións requiridas, ben por perda dos bordos das pedras ou partículas do balastro ou por unha alta penetración de finos, ata facer necesario o tratamento ou renovación do balastro.