Pulhilo

Dispositivo de pulido de fíos de contacto da catenaria

A presente invención enmárcase dentro dos dispositivos destinados a pulir os fíos de contacto das liñas aéreas de contacto ferroviarias, metropolitanas ou do tranvía. É un dispositivo configurado para ser instalado na mesiña do pantógrafo dun vehículo ferroviario, metropolitano ou tranvía para pulir o fío de contacto durante o desprazamento do devandito ferrocarril, metropolitano ou tranvía.