Autopistes ferroviàries

Buscant sinergies entre maneres de transport

 
La cerca de sinergies entre maneres de transport està contribuint al desenvolupament de serveis logístics integrals amb solucions intermodals.
 • L'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030, definida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) proposa en la Línia d'actuació 6.1 (Increment efectiu del transport ferroviari de mercaderies) l'impuls a les autopistes ferroviàries a Espanya
 • La Iniciativa Mercaderies 30 proposa 6 línies d'actuació, una d'elles (Línia 4.4) referent a la posada en marxa de serveis d'autopistes ferroviàries, en les quals es defineixen les següents accions:>>>
  • Definició i posada a disposició de corredors per a serveis d'autopistes ferroviàries (AF 1)
  • Creació d'una oficina de suport i assessorament per a la posada en marxa de serveis d'autopistes ferroviàries (AF 2)

Oficina de Suport i Assessorament per a la posada en marxa de serveis d'autopista ferroviària

Objectius
 • Contribuir a l'impuls de les autopistes ferroviàries d'acord amb les estratègies de la UE i del Govern d'Espanya cap a la descarbonització i electrificació del transport i el desenvolupament de les cadenes multimodals
 • Crear una finestreta única que coordine i done resposta de forma àgil a projectes concrets plantejats pels operadors logístics
 • Generar certitud i dinamitzar l'interés del sector, orientant les empreses en la posada en marxa de nous serveis de transport d'autopistes ferroviàries, tant en ample ibèric com en estàndard
Funcions
 • Facilitar informació al sector sobre els corredors prioritaris i la seua posada a disposició per a implementar els serveis d'autopista ferroviària
 • Analitzar les propostes de projectes de serveis d'autopista ferroviària plantejades pels operadors
 • Validar les anàlisis preliminars de viabilitat tècnica i de rendibilitat econòmica, social i ambiental dels projectes 
 • Orientar els operadors per a la tramitació de sol·licituds de transport excepcional, adjudicació de capacitat, contractes de prestació de serveis en terminals, ajudes, subvencions…
 • Monitorar tot el procés fins a la posada en servei de l'autopista ferroviària
Contacte
Bústia Suport Assessorament Autopistes Ferroviàries
autopistasferroviarias@adif.es