Pla Estratègic 2030

La clau del nostre futur

El Pla Estratègic d'Adif i Adif AV 2030 és la guia de referència i clau del futur que brinda la planificació i les ferramentes que ADIF i ADIF AV haurem d'implementar durant els pròxims deu anys per a fer front als desafiaments i reptes que tant la situació exterior com el context intern de les companyies han d'afrontar.

El Pla Estratègic 2030 és la clau que obri la porta de la ruta que han de seguir Adif i Adif Alta Velocitat en un món incert on la “fi de trajecte” encara no s'ha acabat d'escriure.

El Pla s'ha construït amb la participació de totes les direccions generals d'ambdues entitats per a aconseguir una visió conjunta i col·laborativa. Gràcies al PE2030, tots junts afrontem els 1+10+1 desafiaments i ens preparem per a enfrontar-nos i anticipar-nos als reptes nous que estan per vindre, les tendències tecnològiques que ja formen part de la nostra realitat, els patrons de consum i de vida nous, les preocupacions necessàries per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, el compliment dels marcs reguladors i, en definitiva, una situació de mercat cada vegada més exigent, tensada i volàtil.

Per poder arribar a la definició del PE2030, s'ha emprat una metodologia marcada pels passos següents:

Responsive Image

El PE2030 s'alinea amb les iniciatives governamentals existents amb l'objectiu principal de ser coherent i maximitzar els resultats, ja que hi ha una estratègia comuna.

Responsive Image

Així mateix, a conseqüència de l'anàlisi PESTEL (aspectes polítics, econòmics, socials, tecnològics, ambientals i legals) sorgeixen reptes i desafiaments globals en l'àmbit estratègic, operatiu i de negoci, als quals ens enfrontarem durant la pròxima dècada i, després d'això, s'identifiquen 1+10+1 desafiaments primordials:

Responsive Image
Desafiaments 11 i 12

De forma addicional, amb l'objectiu d'adaptar el transport ferroviari a la nova situació a la qual s'enfronta la indústria amb l'arribada de la pandèmia provocada per la COVID-19 i qualsevol altra emergència addicional, s'incorporen dos nous desafiaments. Incorporem com a desafiament el sorgiment de possibles nous escenaris de pandèmies i emergències diverses, tals com els efectes provinents del canvi climàtic, la qual cosa exigeix la gestió del risc envers les persones i grups d'interés de les nostres infraestructures, així com l'adaptació d'Adif i Adif AV a l'arribada dels fons de recuperació i resiliència.

Responsive Image

Les PERSONES han sigut i seran la clau de l'èxit d'ADIF i ADIF AV. Són les persones les qui actuen com a motor del PE2030, accionen les palanques, utilitzen les eines de què disposen i consoliden els pilars sobre els quals es basa el model de negoci i posicionament d'ADIF i ADIF AV.

L'arquitectura del PE2030 manté, per tant, el següent esquema de persones, pilars i palanques sota les directrius i l'alineament de l'Agenda 2030 del Govern d'Espanya, el pla Espanya Pot, els objectius europeus per a la Recuperació i Resiliència d'Europa i els ODS com a principis rectors de les Nacions Unides. 

Responsive Image
Responsive Image
  • Les persones són qui fa possible el disseny, el desenvolupament, el desplegament i la cohesió de totes les peces del PE2030.
  • Les persones cimenten els pilars fonamentals i crucials de l'organització: seguretat, servei, sostenibilitat i orientació a resultats.
  • Les persones accionen les palanques de comunicació, innovació i transformació digital per a fer possible el canvi.
  • Les persones tenen la clau del nostre futur.
  • Les persones són el motor i el cor
  • El PE2030 és la clau del nostre futur