Fotografia i treballs audiovisuals

en instal·lacions i dependències d'Adif

En aquesta pàgina disposes de la informació necessària per a la realització de fotografies o treballs audiovisuals en estacions o altres instal·lacions d'Adif.
  • Si el treball que vols realitzar és de caràcter professional o per a oferir un servei audiovisual a una empresa, per favor, llig atentament les indicacions que es mostren a continuació.
  • Si, com a aficionat a la fotografia i al ferrocarril, vols fer fotos o gravar vídeos per a ús propi o, en tot cas, sense ànim de lucre, consulta l'apartat de Treballs personals d'aficionats a la fotografia i al ferrocarril en aquesta mateixa pàgina.

Treballs de caràcter professional

Mitjans de comunicació

Sol·licitud d'autorització d'enregistrament o presa de fotografies per a treballs amb caràcter exclusivament informatiu.

Dades que cal consignar en la sol·licitud:

  • Noms complets i número de DNI de les persones que hagen de realitzar el treball
  • Data prevista per a la realització
  • Objecte o finalitat del treball o reportatge
  • Telèfon i persona de contacte
NOTA: L'autorització tindrà validesa únicament per al període en el qual es realitze la labor professional a les instal·lacions ferroviàries corresponents.
És imprescindible indicar el mitjà de comunicació per al qual se sol·licita permís per a la realització del treball.
Rodatges cinematogràfics o televisius, espots, documentals...

Sol·licitud d'autorització per a ciutadans o empreses en la realització de treballs professionals o d'investigació (rodatges cinematogràfics o televisius, espots, treballs sobre tecnologia ferroviària, etc.) que hagen de necessitar enregistraments o presa de fotografies a les instal·lacions d'Adif.

imagen párrafo
Catàleg d'espais per a rodatges

Adif compta amb nombroses instal·lacions ferroviàries distribuïdes per tota la Península, des d'estacions modernes i innovadores d'alta velocitat fins a altres d'històriques amb un ambient especial atorgat pel pas del temps.

Adif posa a la disposició de tots els interessats un catàleg d'espais, mitjançant el qual es pot buscar per tipologia o ubicació geogràfica la localització que es necessita per a cadascun dels projectes.

A més dels espais que recull el catàleg, tenim altres localitzacions ferroviàries o generals, com solars, naus, edificis, etc., que es podrien utilitzar en projectes audiovisuals

Coordinació i gestió amb altres empreses relacionades amb el ferrocarril

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles també disposa de localitzacions d'interés singular per a rodatges, esdeveniments i treballs audiovisuals, com són els seus museus ferroviaris, els trens que s'hi acullen i el Palau de Fernán Núñez.
Altres contactes
Museu del Ferrocarril de Madrid
Rodatges i esdeveniments
Museu del Ferrocarril de Madrid
Rodatges amb material rodant històric
Museu del Ferrocarril de Catalunya
Rodatges i esdeveniments.
Palau de Fernán Núñez
Rodatges i esdeveniments.

Treballs personals d'aficionats a la fotografia i al ferrocarril

{}

Els particulars que vulguen fer fotografies en les zones privades d'ús públic de les principals estacions ferroviàries d'Adif no necessiten disposar d'un permís previ.

Encara que les fotografies siguen realitzades per aficionats, aquells reportatges la temàtica principal dels quals no siga d'índole ferroviària o relacionada amb el ferrocarril en general necessitaran un permís específic i poden ser considerades treballs professionals.

Així mateix, no es contemplen com a “fotografia d'aficionats” i, per tant, s'entendran com a treballs professionals que requereixen autorització expressa les situacions següents:

  • Blogs, catàlegs o editorials de moda,"books"de models, actors i actrius.
  • Reportatges de casament, precasament i comunions.
  • Reportatges per a xarxes socials amb finalitats lucratives.
  • Fotografies amb finalitats comercials.

Limitacions

En el cas de les fotografies d'aficionats, es mantenen, no obstant això, les limitacions següents per a la realització de fotografies: