Xarxa d'ample mètric

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

La integració de Feve en Adif i Renfe Operadora, des de l'1 de gener de 2013, és una de les mesures aprovades pel Govern al juliol de 2012 per a aconseguir més eficiència i racionalització en la gestió del servei públic ferroviari.

Aquesta reestructuració, establida pel Reial Decret 22/2012 del 20 de juliol, obeeix a la necessitat d'assegurar la viabilitat del sector públic empresarial i garantir la continuïtat del servei i el manteniment de l'ocupació. 

Reial Decret 22/2012
Reial Decret Llei 22/2012, de 20 de juliol
Pel qual s'adopten mesures en matèria d'infraestructures i serveis ferroviaris.
Ordre FOM/2818/2012, de 28 de desembre
Per la qual es fixen els criteris de segregació d'actius i passius de l'Entitat Pública Empresarial Ferrocarrils Espanyols de Via estreta (FEVE) entre l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i Renfe-Operadora.
Ordre FOM/2814/2012, de 28 de desembre
Per la qual s'aprova la relació del personal de l'Entitat Pública Empresarial Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta que s'integra en les entitats Renfe-operadora i Administrador d'Infraestructures Ferroviàries.