Autorització d'actuacions a zones d'afecció del ferrocarril

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

A petició de les persones interessades, Adif tramita els expedients administratius per a atorgar les diferents autoritzacions necessàries per a actuar en el domini públic ferroviari i en les zones d'afecció del ferrocarril.

Expedients de reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d'edificació

Contacte
Reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d'edificació

Autorització d'obres o activitats a les zones d'afecció del ferrocarril

Expedients d'autorització per a dur a terme obres, instal·lacions o activitats en aquelles zones d'afecció i atorgament del títol habilitant necessari per a ocupar, si cal, el domini públic ferroviari (afectacions concurrents, autoritzacions o concessions administratives).

Sol·licitud d'autorització d'actuacions en zones d'afecció ferroviària


Domini públic d'Adif: Domini públic d'Adif Alta Velocitat:
Contacte
Autorització d'obres o activitats a les zones d'afecció del ferrocarril