Autorització d'actuacions a zones d'afecció del ferrocarril

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit

A petició de les persones interessades, Adif tramita els expedients administratius per a l'atorgament de les diferents autoritzacions necessàries per a actuar al domini públic ferroviari i a les zones d'afecció del ferrocarril.
Expedients de reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d'edificació
Contacte
Reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d'edificació
Autorització d'obres o activitats a les zones d'afecció del ferrocarril
Expedients d'autorització per a dur a terme obres, instal·lacions o activitats en aquelles zones d'afecció i atorgament del títol habilitant necessari per a ocupar, si cal, el domini públic ferroviari (afectacions concurrents, autoritzacions o concessions administratives).
Contacte
Autorització d'obres o activitats a les zones d'afecció del ferrocarril