Informació general

sobre transparència

Títol

Adif, com a entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, n'orienta la gestió des del diàleg amb els seus grups d'interés (usuaris del ferrocarril, operadors ferroviaris, ciutadans, contribuents, proveïdors, inversors, empleats, etc.), per a la consecució d'un sistema ferroviari segur, eficient i sostenible.

Amb aquesta visió i des dels valors de responsabilitat, bones pràctiques i servei als interessos de la ciutadania, s'ofereix accés a la documentació pública de la companyia per mitjà d'aquest web.

Títol
En aquesta pàgina es pot trobar informació que abunda en aquest sentit, a més de la que puga trobar-se en el Portal de la Transparència de l'Administració General de l'Estat, on també s'integra Adif.

En aquesta secció estan disponibles els informes de gestió financera i no financera; els processos de necessària informació pública; els elements clau del procés de liberalització del sector ferroviari; la política de protecció de dades i l'accés al canal ètic, conducte de comunicació entre Adif i els seus grups d'interés i amb la societat en general perquè qualsevol persona puga notificar possibles incompliments del Codi ètic i de conducta.Aquelles informacions que afecten funcions i normativa bàsica, òrgans de govern i estructura organitzativa o informació de rellevància jurídica es troben en el capítol del web en què s'integra aquesta secció.