Mercaderies

Aportant valor a la cadena logística

LoremloremLorem ipsum dolor sit amet
Adif posa a la disposició dels seus clients (empreses ferroviàries, candidats, carregadors, operadors de transport combinat i altres agents de transport) la seua xarxa de terminals de transport de mercaderies.  

Aquestes infraestructures ferroviàries connectades a una línia (via) permeten iniciar, complementar o concloure el transport ferroviari de mercaderies mitjançant l'execució d'una sèrie d'operacions sobre el tren i sobre la mercaderia que transporta, com a part de la cadena de subministrament a les quals es vincula.

Aquestes infraestructures ferroviàries es componen de vies principals i de servei.

Iniciativa Mercancías 30

Què hi oferim
Xarxa de terminals
Adif disposa d'una xarxa de 38 terminals de mercaderies principals repartides arreu del territori nacional.
Segons la seua funcionalitat podem distingir-ne les següents: transport intermodal, punt de càrrega , formació i maniobres, apartat, manteniment, neteja i llavat i aprovisionament de combustible.
Els serveis que es presten a les terminals d'Adif són l'adjudicació de capacitat, el subministrament de combustible, la manipulació d'UTI 
i les maniobres i altres operacions sobre el tren.
Adif comercialitza dins de les seues instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, diferents immobles i espais.

Model de gestió

Buscant més eficiència del sistema i garantint quan aquest s'hi aplique criteris de transparència, objectivitat i no discriminació, la legislació actual estableix per a les terminals de transport de mercaderies d'Adif els models de gestió següents:

Títol fragment

Gestió directa

Gestió directa, que consisteix en la prestació dels serveis per part d'Adif, o bé amb recursos propis o bé per mitjà de l'establiment de contractes de serveis específics.

Gestió a risc i ventura

Gestió a risc i ventura, que consisteix en la gestió de la prestació dels serveis per part d'altres explotadors, públics o privats, que tenen el contracte de disponibilitat d'espais i recursos, al seu risc i ventura.

Gestió en autoprestació

Gestió en autoprestació, que consisteix en la prestació de serveis per part de les empreses ferroviàries, per a si mateixes o en règim de col·laboració amb altres empreses ferroviàries, en règim de no-exclusivitat.

Ací pots descarregar-ne el procediment.

Lloguer d'immobles / Mitjans

Lloguer d'immobles / Mitjans
Adif comercialitza dins de les seues instal·lacions, annexes a la infraestructura ferroviària, entre altres, els immobles i espais següents:  
  • Parcel·les i terrenys
  • Naus i magatzems
  • Oficines 
  • Aparcaments
  • Campas
  • Altres canals
Així mateix, els clients poden disposar de mitjans especialitzats:  
  • Locomotores
  • Locotractors
  • Grues mòbils de manipulació
Per a més informació d'immobles, accedeix al buscador d'espais.
Per a més informació de mitjans: alquilerdemedios@adif.es.
Para más información de inmuebles, accede al buscador de espacios.  Para más información de medios: alquilerdemedios@adif.es.
Saltar carrusel
Notes de premsa relacionades
Punt d'atenció de mercaderies