Accessibilitat en estacions de viatgers

Lorem ipsum

Amb la finalitat de facilitar el trànsit per les nostres estacions a tots els viatgers en general i, sobretot, a aquells amb discapacitat o mobilitat reduïda, hi ha tot un conjunt de mesures i serveis que tenen com a objectiu aconseguir l'accessibilitat universal a les nostres estacions i als serveis ferroviaris que s'hi presten.

Servicio Acerca

Responsive Image
imagen párrafo

Queremos conocer tu opinión

Si has utilizado el servicio Acerca, para ti, o acompañando a un familiar o persona allegada, nos interesa conocer tu opinión para seguir mejorando. ​​​​​​​Responder a esta encuesta te llevará apenas unos minutos.
​​​​​​​Muchas gracias por tu colaboración.
 

​​​​​​​Accede a la encuesta

En què consisteix

És un servei d'atenció i assistència a viatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda que Adif posa a la disposició dels clients del ferrocarril en les 145 estacions d'Adif i Adif Alta Velocitat en què està operatiu.

Es tracta d'un servei personalitzat que orienta i informa el viatger, i li facilita l'accés i el trànsit per les estacions, així com l'assistència per a pujar als trens i baixar-ne. En cas necessari, disposa dels mitjans mecànics per a fer-ho.

El servei comprén tant la rebuda del viatger al punt de trobada de l'estació d'origen, l'assistència en el trànsit per l'estació i la pujada i l'acomodament en el tren, com la recollida en destinació a la plaça assignada en el tren i el desembarcament i acompanyament fins al lloc prèviament establit a l'estació de destinació.

Sol·licitud d'assistència

Els viatgers que el necessiten podran sol·licitar-lo:
Títol
  • En el moment de la compra del bitllet, a través dels canals de venda establits per les empreses operadores de trens.
  • Després de la compra del bitllet i abans de fer el viatge, per mitjà dels telèfons i canals habilitats per part dels operadors.
  • Directament a les estacions amb servei permanent, si no s'ha fet en el moment de la compra i amb una antelació mínima de 30 minuts a l'eixida del tren. A les estacions amb servei puntual l'assistència haurà de sol·licitar-se a través de l'operador amb almenys 12 hores d'antelació. (Es pot consultar el Tipus de Servei en estacions accedint a l'apartat Relació d'estacions que es mostra més avall.)
  • La sol·licitud d'assistència per a viatges internacionals amb origen en alguna de les estacions amb Servicio Adif Acerca i destinació estacions de països d'Europa pertanyents a la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC) ha de fer-se amb una antelació mínima de 48 hores a l'eixida del tren en origen a través de correu electrònic en l'adreça oca.asistenciapmr@adif.es o en el telèfon 917744040 en horari de 6:00 h a 24:00 h.

Relació d'estacions

Servicio Adif Acerca certificat per AENOR
Vegeu certificat


Política d'Accessibilitat Universal aplicada al Servicio Adif Acerca

Accediu a la Política d'accessibilitat universal

Estacions més còmodes, més accessibles i més modernes

Estacions més còmodes, més accessibles i més modernes

L'accessibilitat universal és una de les línies d'actuació bàsiques en la prestació dels serveis ferroviaris. Així, els plans de millora i modernització en estacions contribueixen a complir l'objectiu d'Adif de fer de les infraestructures i instal·lacions ferroviàries un espai cada vegada de més valor per a la ciutadania, generador de benestar, progrés i cohesió social.

Els plans de modernització d'estacions es desenvolupen segons quatre línies principals d'actuació:

1.       Rehabilitació i modernització d'edificis de viatgers

2.       Millora de l'accessibilitat

3.       Increment de la seguretat

4.       Actuacions mediambientals

Responsive Image
Bandes de proximitat i franges grogues en la vora d'andana
Responsive Image
Millora d'accés i entorns
Responsive Image
Passos de cautxú antilliscant entre andanes
Aparcaments accessibles
Rampes i ascensors en andanes
Il·luminació amb energia solar