Informació general

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Responsive Image

Línies convencionals i ample mètric

Les ajudes rebudes ascendeixen a 605 milions d'euros procedents del Fons de Cohesió, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de les Ajudes RTE-T, en la major part en els períodes 2000-2006 i 2007-2013.

En el període 2014-2020 estan previstes ajudes per valor de 514,3 milions d'euros.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de Espanya 2014-2020 aporta 396,7 milions d'euros, que es desglossen en 387,86 milions d'euros que corresponen a les ajudes a l'objectiu temàtic 7: Transport sostenible, 3,18 milions d'euros a l'objectiu temàtic 4: Economia baixa en carboni i 5,67 milions d'euros a l'objectiu temàtic 13: Assistència tècnicaI el mecanisme Connectar Europa de la Unió Europea (CEF) que aporta 117,6 milions d'euros.
​​​​​​​
Per a aquest període, Adif també té concedides unes ajudes FEDER per import de 8,2 milions d'euros, que són gestionades pel Ministeri Ciència i Innovació (MCIN) i l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE). (Vegeu informació de finançament en I+D+i)

(Dades a 31 de desembre de 2020)

 
imagen con marco
URL
 
Banc Europeu d’Inversions
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) col·labora en el finançament de les línies convencionals i d'ample mètric.
Coneix-ne més

Contractes cofinançats per la UE

Contractes cofinançats per Fons Europeus 

Relació de contractes la licitació o adjudicació/formalització dels quals es va publicar inicialment sense menció al cofinançament europeu.