Informació general

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

En l'àmbit de la circulació ferroviària, el nostre país se situa a l'avantguarda tant pel nombre de línies i quilòmetres en servei i en construcció, com pel paper que hi exerceixen les noves tecnologies.

El trànsit ferroviari circula de manera coordinada per una immensa xarxa en què cada dia es produeixen centenars d’encreuaments de trens, eixides d'estacions i arribades. Per mantindre funcionant a ple rendiment tot aquest mecanisme complicat i evitar, tant com siga possible, que les incidències afecten la normalitat del trànsit, hi ha una xarxa de centres de gestió de trànsit, que controla i coordina l'explotació ferroviària.

Alta velocitat

Des de 1992, l'experiència adquirida en les línies d'alta velocitat i la necessitat de donar noves respostes a la gestió i al control han canviat la manera de regular les circulacions de trens d'alta velocitat a Espanya. 

El model espanyol aconsegueix, mitjançant la plataforma tecnològica DaVinci, una gestió integral de tots els processos, sistemes i usuaris en una única plataforma d'arquitectura oberta, que té, a més, la possibilitat de telecomandar i monitorar línies gestionades per altres centres de control.

Aquest concepte s'aplica als Centres de Regulació i Control (CRC), que integren tots els sistemes que intervenen en la regulació del trànsit ferroviari, de la senyalització a la informació al viatger, i donen resposta a les exigències de l'alta velocitat.

Aquest model de gestió ha fet de la circulació espanyola de trens d'alta velocitat un model a seguir en altres països, com ara el Marroc, Colòmbia o el Regne Unit.
Adif en xifres
11.872,8
km
de xarxa ferroviària
1.453
Estacions a tot Espanya
38
Terminals
principals de transport mercaderies
1.745.343
Trens en circulació cada any (2022)

Centres de gestió del trànsit ferroviari

CRC
20 centres de regulació i control:
  • 16 en xarxa convencional
  • 4 en xarxa alta velocitat
Gestió de xarxa H24
Comporta l'escaló superior en la piràmide de control del trànsit ferroviari.Des d'ací se supervisa de manera permanent l'estat de la infraestructura, així com el desenvolupament de la circulació ferroviària. 
Gabinets de circulació
Dependències ateses per persones que, mitjançant un enclavament i de manera local, gestionen el trànsit ferroviari a la seua zona d'influència; normalment és l'estació en què es troben i els trams de línia des de i fins a les estacions col·laterals.
Serveis itinerants SIC
Els Serveis Itinerants de Circulació (SIC) són equips de persones que permeten obrir gabinets de circulació addicionals quan les necessitats del trànsit ho demanen.

Noves tecnologies

Títol

Adif s'ha convertit en referent en el món de la innovació tecnològica en incorporar les tecnologies més modernes i, paral·lelament, desenvolupar-ne altres de pròpies per a afrontar el repte de l'alta velocitat, de manera que s'afavoreix la innovació i el creixement del desenvolupament empresarial al nostre país.

La incorporació de noves tecnologies i procediments en les nostres activitats, que ajuden a aconseguir la seguretat en la circulació o a donar un millor servei, ha sigut constant.

Sistema DaVinciAlta tecnologia en l'explotació ferroviària

El sistema DaVinci és una plataforma integradora de gestió del trànsit ferroviari dissenyada per a les noves línies d'alta velocitat, encara que també és capaç d'adaptar-se a altres tipus de trànsit ferroviari en línies convencionals de via d'ample convencional i estret, metros, tramvies, etc.

Es tracta d’un dels sistemes de gestió de trànsit ferroviari més avançats del món.

La plataforma DaVinci suposa una evolució en la integració multidisciplinària de l'entorn ferroviari orientada cap a la gestió integral de processos, sistemes i usuaris, en agrupar en un mateix sistema tots els subsistemes que abans eren independents.

D'aquesta manera, els subsistemes de senyalització, electrificació, comunicacions, informació al viatger, energia, seguiment, entre d'altres, se centralitzen en un sistema que permet que els subsistemes compartisquen i intercanvien informació, així com el monitoratge remot dels Centres de Regulació i Control central (CRC) i altres de línia.