Atenció a afectats per atropellaments

Servei d'atenció telefònica a víctimes i familiars per atropellament

Títol

Adif, com a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, té la missió de gestionar un sistema d'infraestructures segur, eficient i sostenible. Per això treballa per a millorar la seguretat en els encreuaments de via, de manera que es minimitzen accidents i atropellaments en qualsevol punt de la xarxa ferroviària.

Les característiques especials que solen reunir els atropellaments ferroviaris, per les conseqüències greus que té per a les persones, tant a les víctimes d'aquests accidents com als familiars, requereixen, per part de l'empresa, una atenció personalitzada que resolga tots els dubtes que puguen sorgir després d'un atropellament, de manera que es guia les víctimes o familiars en tot el procés d'informació i possibles cobertures d'assegurances a què puguen tindre dret.

Amb aquesta premissa, Adif ha elaborat un procediment per a l'atenció integral a les víctimes d'atropellaments i familiars, l'objectiu del qual és minimitzar la incertesa generada davant d'un atropellament en la infraestructura ferroviària i en què ofereix assistència personalitzada que garantisca l'atenció i el suport adequats; facilita la informació sobre les prestacions que per a aquests casos té Adif, així com la gestió de les sol·licituds que es plantegen per part de l'afectat o dels familiars pel que fa a l'atropellament en què s'ha vist involucrat.

Característiques del servei

El centre d'atenció i informació d'Adif recollirà les dades personals i de contacte de la persona que sol·licita el servei.

En un termini no superior a 3 (tres) dies laborals, un interlocutor d'Adif es posarà en contacte amb la persona que ha efectuat la telefonada i li informarà dels tràmits i les gestions que plantege l'afectat o familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, i acompanyarà i assessorarà la víctima o familiar durant tot el procés.2

Centre d'atenció i informació d'Adif

91 243 23 43

24 hores al dia els 365 dies de l'any