Informació relativa a l'activitat contractual

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Licitacions

En aquest apartat podreu consultar les licitacions en curs. Aquesta informació es manté disponible fins a l'adjudicació del contracte. Amb la finalitat de millorar la qualitat d'aquesta informació, es considera que les licitacions poden tindre dos estats: Licitacions en curs (amb termini de presentació d'ofertes no vençut) i licitacions sota avaluació (és a dir, pendents d'adjudicar).
 

Adjudicacions

En aquest apartat podreu consultar les adjudicacions aprovades. La informació s'actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de la seua aprovació.
​​​​​​​

Contractes formalitzats en l'exercici

En aquest apartat, podreu consultar la relació dels contractes formalitzats en l'exercici en curs. Aquesta informació s'actualitza mensualment. A més, quan ha finalitzat l'exercici, aquesta informació es manté disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Actuacions d'emergència

En aquest apartat, podreu consultar la relació de declaracions d'emergència. Aquesta informació s'actualitza mensualment. A més, quan ha finalitzat l'exercici, aquesta informació es manté disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Contractes menors

Contractes de serveis i subministraments de valor estimat inferior a 15.000 € i contractes d'obres de valor estimat inferior a 40.000 €.

En aquest apartat, podreu consultar la relació dels contractes menors aprovats per l'Entitat durant l'exercici en curs. Aquesta informació s'actualitza trimestralment. A més, quan ha finalitzat l'exercici, aquesta informació es manté disponible durant els quinze mesos següents a la seua aprovació.​​​​​​​​​​​

Modificacions i pròrrogues de contractes

En aquest apartat, podreu consultar la relació de les modificacions i pròrrogues de contractes aprovades. Inclou tota la informació relativa a l'exercici en curs, i s'actualitza mensualment. A més, quan ha finalitzat l'exercici, aquesta informació es manté disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Desistiments, renúncies i resolucions de contractes

En aquest apartat, podreu consultar la relació de desistiments, renúncies i resolucions de contractes. Inclou tota la informació relativa a l'exercici en curs, i s'actualitza mensualment. A més, quan ha finalitzat l'exercici, aquesta informació es manté disponible durant l'exercici següent.​​​​​​​

Informació estadística relativa a l'activitat contractual de l'Entitat

Mensualment podreu consultar un informe estadístic actualitzat dels contractes formalitzats en l'exercici en curs, en el qual s'indicarà l'import contractat i el percentatge per cadascun dels procediments de contractació.​​​​​​​