Comunicació, innovació i transformació digital

En l'avantguarda

Comunicació

L'objectiu és donar a conéixer l'estratègia a totes les persones que componen Adif i Adif AV i als grups d'interés rellevants, i aquesta és l'eina de difusió general de l'estratègia.

Innovació

Una nova orientació de la innovació cap a un model obert i participatiu que done resposta als objectius estratègics.

Per això, en Adif i Adif Alta Velocitat ens orientem cap a la col·laboració de múltiples agents innovadors de diversos sectors.
 

Transformació digital
La transformació digital és condició necessària per a donar seguretat i servei d'acord amb els temps esdevenidors i no perdre competitivitat.
Les noves tecnologies (dades massives, aprenentatge automàtic…) són una EINA i un FACTOR CLAU per a millorar el desenvolupament de la nostra activitat professional, de manera que augmenten l'eficiència de la gestió amb una informació més veraç, més ràpida, més transversal i de més accessibilitat que permeta més economia d'esforç i possibilite el disseny de processos predictius nous que ajuden en la millora de la presa de decisions.