Estacions

Troba la informació que necessites en el buscador

Objetos perdidos

Perder o encontrar un objeto en las estaciones y trenes es algo frecuente, no porque todos los que utilizan estos servicios sean despistados, sino por el elevado número de viajeros que se desplazan por ferrocarril o transitan por las terminales. ​​
Adif ha puesto en marcha un nuevo sistema para la localización de aquellos objetos que se echan en falta y que probablemente se hayan podido olvidar en el viaje.
Este servicio, adicional al que puedan tener los operadores de viajeros, aprovecha las ventajas que ofrece la tecnología por medio de una aplicación informática para que al usuario le sea más fácil conocer si el objeto extraviado se ha dejado en depósito a Adif.
​​​​​​​
En esta sección se encuentra el enlace al servicio de objetos de Adif, donde también se puede acceder para avisar de que se ha localizado un bien que pertenece a otra persona. La aplicación guiará al usuario ya sea para depositarlo y que su dueño pueda encontrarlo o para que quien lo ha perdido pueda localizarlo.​​​​​​​

Seguretat i accés a les zones d'embarcament

A fi de garantir la seguretat de les persones, la continuïtat de les operacions i la preservació d'elements i instal·lacions enfront de les amenaces de seguretat, Adif i Adif AV han implementat, en les seues instal·lacions, procediments i instruments que permeten detectar i controlar qualsevol tipus d'objecte no permés que puga ser potencialment perillós per a evitar que siga introduït en les zones restringides.

A aquest efecte s'exhibiran, en les línies de control de seguretat per a l'accés a la zona d'embarcament de les estacions, cartells amb les normes sobre restricció d'objectes amb els quals hi poden accedir.

No es podrà depassar aquest control amb objectes no permesos.  El personal de seguretat no en podrà ser receptor. Per a això, es disposarà en la línia de control d'un o diversos contenidors específics perquè els afectats puguen dipositar-los-hi. Aquests contenidors compten amb un dispositiu “antipesca” i estan retolats amb el text “PER A DESTRUCCIÓ”.

Tampoc es permetrà l'accés a les sales d'embarcament amb equipatges, paquets o maletes que no estiguen degudament tancats o embalats, així com amb botelles o recipients de qualsevol tipus que continguen líquid o aliments que no es presenten tancats hermèticament.

Objetos no permitidos

Armes de foc i altres dispositius que descarreguen projectils:

 • Armes de foc si no s'acompanyen de llicència i guia de pertinença.
 • Pistoles de joguet, reproduccions d'armes de foc i armes de foc d'imitació que puguen confondre's amb armes reals.
 • Armes d'aire comprimit o de CO₂, tals com pistoles i escopetes de perdigons, rifles i pistoles de balins.
 • Pistoles llançabengales i pistoles “estàrter” o de senyalització.
 • Ballestes, arcs i fletxes.
 • Arpons i fusells de pesca.
 • Pistoles de boles de pintura, etc.

Objectes contundents que puguen resultar especialment perillosos per a la integritat física de les persones

 • Porres, garrots.
 • Equips per a arts marcials (punys de ferro, nunchakus, kubotans...), etc.

Objectes punxants o amb tall

 • Bastons estoc.
 • Punyals.
 • Navalles automàtiques.
 • Navalles i ganivets amb fulla d'una longitud superior a 6 cm.
 • Sabres, espases, matxets.
 • Tisores les fulles de les quals superen els 6 cm de longitud a partir de l'eix, etc.
Substàncies explosives, inflamables, químiques o tòxiques
 • Municions, excepte la que porten en els carregadors de les armes els membres de les forces i cossos de seguretat, forces armades, CNI i posseïdors de llicència d'arma tipus B.
 • Fulminants.
 • Detonadors.
 • Gas i bombones de gas.
 • Nebulitzadors de pintura.
 • Mines, granades i altres càrregues explosives d'ús militar.
 • Combustibles líquids inflamables.
 • Envasos pressuritzats, etc.

Algunes excepcions

L'enumeració d'objectes no permesos relacionats en aquest apartat no és exhaustiva, i es permet l'assimilació d'altres objectes que, per les seues característiques, puga considerar-se que constituïsquen un risc per a la seguretat de les persones, la continuïtat de les operacions i la preservació dels elements i instal·lacions.
Armes blanques, històriques i d'altres

Els sabres, matxets, armes històriques o d'altres que formen part de l'equip reglamentari del personal de les forces i cossos de seguretat o de les forces armades degudament acreditats.

Els articles d'artesania que puguen considerar-se armes blanques, sempre que no hagen passat 72 hores des de la seua adquisició (termini que cal justificar amb la factura de compra) i sempre que es troben degudament embalats i precintats pel comerç en què van ser adquirits, podran ser admesos en els controls de seguretat. Es procedirà a la identificació de la persona que els transporta.
Armes esportives

Les persones portadores d'armes utilitzades en esports podran passar-les pel control de seguretat sempre que estiguen degudament embalades (les armes hauran d'anar en un estoig i sense munició). A més, s'haurà de presentar la llicència d'armes i la guia de pertinença de l'arma, i caldrà acreditar documentalment estar federat en aquest esport.
Instruments de treball

Els instruments de treball que siguen tallants, punxants o contundents podran ser transportats degudament embalats pel personal que acredite documentalment la seua professió i la necessitat del transport per a aquest ús. Es procedirà a la identificació de la persona que els transporta.

Urnes funeràries

Es permet l'accés amb urnes funeràries quan l'urna compte amb un tancament antitrencament, tinga unes característiques apropiades i es presente degudament coberta, de manera que no siga identificable com a urna funerària. S'haurà de disposar d'una còpia dels certificats de defunció i del crematori.