Orientació a resultats

Reforcem l'orientació a resultats de totes les iniciatives que deriven del PE 2030.

Títol

En un context de servei i responsabilitat social dissenyem les iniciatives estratègiques buscant un increment de l'eficiència economicofinancera, utilitzant una anàlisi cost-benefici exhaustiva de les inversions que s'hi han de desenvolupar.

Ens esforcem perquè el resultat optimitze recursos, s'agilitzen procediments, s'optimitzen costos i augmenten ingressos, i busquem la millora contínua dels serveis alineant-los amb els objectius.


L'orientació a resultats s'ha d'aplicar durant l'execució de processos, considerant les lliçons apreses i guiats a través del tractament de dades.

Tots dos aspectes, la percepció i l'anàlisi de dades, són la base per a establir noves metes orientades amb els objectius estratègics.Monitorant de manera sistemàtica l'acompliment, fomentant la rendició de comptes conjunta i, abans de tot, aprenent i millorant l'eficàcia de les estratègies a través de revisió i l'avaluació de resultats.

Responsive Image