Encàrrecs a mitjans propis

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, article 63.6 des d'ací pot accedir a la publicació dels encàrrecs a mitjans propis que ha dut a terme aquesta entitat, on podrà consultar la relació dels encàrrecs a mitjans propis que s'hi han aprovat.

Inclou tota la informació relativa a l'exercici en curs, i s'actualitza mensualment. A més, quan finalitza l'exercici, aquesta informació roman disponible durant l'exercici següent.

Contractes d'encàrrecs a mitjans propis que ha formalitzat Adif

Aquesta informació també està disponible en el nostre perfil del contractant en la plataforma de contractació pública, en la pestanya Documents.