Programa Estación Abierta Adif:

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

El programa


Dins de les accions de Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat d'Adif, concretament com a part de les accions que miren d'optimitzar el nostre impacte social extern en els entorns locals, Adif té, des de 2008, un programa d'actuacions anomenat Programa Estació Oberta Adif. Aquest programa és l'eina per a coordinar i desenvolupar iniciatives culturals, socials i mediambientals a estacions ferroviàries gestionades per Adif, sempre sota criteris de responsabilitat social i sense finalitats comercials.
Títol

Té la finalitat de potenciar la connexió social de l'estació amb el seu entorn i augmentar, d'aquesta manera, el valor que Adif aporta als llocs on es desenvolupa la seua activitat. El programa s'articula en tres eixos d'actuació: 
  • Obertura de l'estació a l'entorn (visites i activitats socials)
  • Sensibilització en valors mitjançant la col·laboració amb ONG i altres entitats sense ànim de lucre (exposicions, taules informatives, captació de socis o fons, flashmob, concerts, etc.).
  • Accions culturals per a la promoció d'artistes novells (concerts i exposicions).
El Programa Estació Oberta Adif és l'instrument principal d'Adif per a materialitzar la col·laboració amb el tercer sector, posant a la seua disposició, de manera gratuïta, una plataforma excel·lent (cada any més de 150 milions de persones passen per les estacions d'Adif) per a desenvolupar activitats que els ajuden en els seus objectius, alhora que les estacions augmenten el seu valor per als ciutadans, ja que els proporcionen continguts culturals, socials o ambientals.

Com ho fem

El treball de col·laboració amb les organitzacions sense ànim de lucre està regulat per un procediment intern de treball que ens permet assegurar l'homogeneïtat en les respostes a les peticions d'espai, amb criteris explícits i compartits, independentment del canal d'entrada d'aquestes; també fa més àgil i transparent el procés d'atenció i resposta a les organitzacions del tercer sector

Sol·licitud per a la cessió d'espais a organitzacions

Les entitats sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i institucions públiquesque estiguen interessades a dur a terme alguna activitat en estacions d'Adif i Adif AV han d'enviar el formulari de sol·licitud emplenat així com els documents que s'hi relacionen.
També pot interessar-te:
Principals indicadors del programa

Indicadors 2020

197

Activitats realitzades

72

Entitats participants

60

Estacions utilitzades

Indicadors 2020

144.036 €

Retorn directe obtingut

7,63

Grau de satisfacció amb el resultat de l'activitat per les entitats (valoració mitjana)

9,28

Grau de satisfacció amb la col·laboració prestada per Adif a les entitats (valoració mitjana)