Servei

Connectivitat, mobilitat i benestar social

La infraestructura com a instrument de servei

L’orientació a servei d’Adif i Adif AV es porta a terme amb el propòsit d’alinear els productes prestats amb els desitjos i les necessitats dels operadors ferroviaris, els visitants de les estacions com a clients més valuosos, amb l’objectiu d’obtenir més beneficis per a la societat a llarg termini.


Les nostres estacions, les terminals i, en definitiva, les nostres infraestructures han d’orientar-se a recollir les respostes i els estímuls dels usuaris en la relació que mantenen amb la nostra companyia, tot adaptant els serveis a cada client, a les necessitats, als hàbits, als gustos o als moments personals. 

La focalització al servei es materialitza a través de l’escolta activa dels nostres clients, els usuaris de les nostres estacions, les terminals i els operadors.Tota l’organització col·labora en aquest alineament, cosa que fa que puguem donar respostes àgils a les noves exigències de mobilitat (informació, seguretat, accessibilitat, intermodalitat, disponibilitat, capacitat...).

La nostra organització, juntament amb els senyals dels nostresstakeholderss’ha de reorientar a la gestió de les dades (data driven) per poder adquirir, processar i aprofitar dades de manera constant per crear
eficiències, desenvolupar o iterar serveis o productes nous, per aconseguir mantenir la competitivitat en nom de fomentar i facilitar el transport ferroviari com a mitjà sostenible, dinamitzador i transformador de la societat.

Responsive Image
Entre altres qüestions, s’impulsaran aspectes com ara:
  • Entrada d’operadors nous
  • Oferta d’infraestructura
  • Transport eficient:viatgers, trànsit, interoperabilitat
  • Benestar social
  • Movilitat
  • Connectivitat
  • Interoperabilitat