Modificacions de contracte

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Accés a la informació relativa a les modificacions de contractes aprovades per l’Entitat, la publicació recomana la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat mitjançant resolució de data 16 de març de 2016. La informació s’actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de la seva aprovació.
Títol
Tota la informació contractual es troba al Perfil del Contractant d’Adif, ubicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l’adjudicació del contracte.
Si no troba la referència buscada, pot consultar les licitacions d’Adif-Alta Velocidad

Llista de modificacions de contracte