Compromisos d’Adif

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Al servei de la societat
Com a empresa de servei públic, treballem al servei del conjunt de la societat.Per això, la nostra estratègia fa que els nostres resultats i impactes contribueixin, en la mesura més gran possible, a millorar la vida de les persones.Aquest és el nostre últim objectiu i el nostre compromís fonamental:treballar cada dia, com a gestors i administradors de la xarxa ferroviària, a contribuir a millorar la vida de les persones.
Títol
Aquest esperit es materialitza en un decàleg de compromisos en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Ens comprometem amb

Responsive Image
1. El benestar de les persones tot apostant per un desenvolupament socioeconòmic inclusiu i sostenible de país.
Responsive Image
2. Un servei segur, que garanteixi la cohesió social i que afavoreixi la connectivitat i la mobilitat, fiable i de qualitat.
Responsive Image
3. Una gestió íntegra i transparent que sigui responsable i eficient amb els recursos naturals i econòmics.
Responsive Image
4. La defensa d’actuacions que reforcin la via a la igualtat de gènere.
Responsive Image
5. La gestió integral dels riscos empresarials.
Responsive Image
6. La col·laboració amb els nostres grups d’interès.
Responsive Image
7. La innovació, l’economia circular i la modernització tecnològica.
Responsive Image
8. La generació de valor i confiança per a la societat.
Responsive Image
9. El desenvolupament d’un món divers i global.
Responsive Image
10. El benestar i el desenvolupament professional de les persones d’Adif i Adif AV.
Seguretat
Tenim present la seguretat integral, i som conscients que abasta totes les nostres activitats mitjançant la millora de procediments i aplicació de nous mètodes i tecnologies.
Responsive Image
Responsive Image
Servei
Situem la societat en el focus de la nostra activitat a través de la connectivitat, la mobilitat i el benestar social.
Sostenibilitat
La sostenibilitat la determina l’adquisició d’un compromís amb la societat en un entorn saludable i a través d’una pràctica transparent.
Responsive Image
Responsive Image
Orientació a resultats
Mitjançant el P2030, assolir una eficiència economicofinancera amb una optimització dels recursos i costos i un augment dels ingressos, per tal de millorar la competitivitat.
Comunicació, innovació i transformació digital
La comunicació s'utilitzarà com a palanca per a la labor de difusió, comprensió i interiorització del PE2030. La innovació es desenvolupa en tots els aspectes de la nostra activitat i ateny elements físics, processos, procediments i idees de tota mena. Això es reflecteix en l’ús de les noves tecnologies com una eina i un factor clau per millorar el desenvolupament de la nostra activitat professional i augmentar l’eficiència de la gestió. En aquest sentit, la transformació digital es mostra imprescindible per donar seguretat i servei sense perdre competitivitat.
Responsive Image
Responsive Image
Orientació a resultats
L’Entitat se centra a mirar de proporcionar una xarxa ferroviària segura, fiable i eficient per a tots, i la sostenibilitat un dels pilars fonamentals. La necessitat d’un model de mobilitat de baixes emissions i més eficiència, de preservar els recursos naturals, d’impulsar un desenvolupament econòmic que sigui socialment integrador, i de millorar la seguretat i la salut dels ciutadans són només alguns dels reptes proposats a abordar per Adif.