Declaració sobre la xarxa

Antecedents

La “Declaració sobre la xarxa” (en endavant, “DX”) és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les empreses ferroviàries i candidats i conté informació sobre les condicions d’accés a la xarxa, així com sobre les condicions d’accés a les instal·lacions de servei i a la prestació de serveis en aquestes instal·lacions i la informació necessària per a la utilització dels drets d’accés, per garantir la transparència i l’accés no discriminatori a la infraestructura ferroviària de tots els candidats a sol·licitar capacitat, per prestar serveis de transport ferroviari.

S'hi detallen les normes generals, els terminis, procediments i criteris relatius als sistemes de cànons i adjudicació de capacitat, així com la informació necessària per cursar una sol·licitud de capacitat d'infraestructura.

De conformitat amb l'art. 32.2 de la Llei 38/2015 del sector ferroviari, les declaracions sobre la xarxa 2023 i 2024 s'han sotmès al tràmit preceptiu de consultes, i han estat aprovades al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, Adif, celebrat el dia 29 de novembre de 2022.

Declaracions sobre la xarxa 2023 i 2024

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2023
S'ha actualitzat per a l'exercici 2023, incloent-hi l'horari de servei 2023/2024, per a complir el que estableix l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d'abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d'adjudicació de capacitat d'infraestructura ferroviària.


Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2024
S'ha actualitzat per a l'exercici 2024, incloent-hi l'horari de servei 2024/2025, per a complir el que estableix l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d'abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d'adjudicació de capacitat d'infraestructura ferroviària.

Documents

Declaración sobre la Red. Documentos 2023
Declaración sobre la Red Adif 2023
Edición 31 de julio de 2023
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 31 de enero 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 7 de diciembre 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Declaración sobre la Red. Documentos 2024
Declaración sobre la Red Adif 2024
Edición 31 de julio de 2023
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 31 de enero de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVI facilita l'accés a la informació de les característiques tècniques de les instal·lacions de servei i permet accedir a les FITXES DESCRIPTIVES de les instal·lacions de servei: terminals de mercaderies, estacions de viatgers, instal·lacions de manteniment, carregadors privats, canviadors d'ample, etc., mitjançant cerques selectives a partir de criteris com ara la ubicació geogràfica, el tipus d'instal·lació, el tipus de servei, etc., la qual cosa facilita la planificació dels serveis ferroviaris per part de les empreses ferroviàries i altres operadors logístics.
Així mateix, compta amb un mapa interactiu de la Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG, per les sigles en espanyol) amb capacitat de combinar diferents criteris de cerca. En aquest cas, les instal·lacions que donin com a resultat les cerques es representaran sobre el visor de mapes i se'n podrà seleccionar i veure la fitxa descriptiva.

Accés a PISERVI

Actualitzacions de la Declaració sobre la xarxa 2022

Principals modificacions incorporades a les declaracions sobre la xarxa 2023-2024

Declaracions sobre la xarxa corresponents a anys anteriors

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019