Declaració sobre la xarxa

Antecedents

La “Declaració sobre la xarxa” (en endavant, “DX”) és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les empreses ferroviàries i candidats i conté informació sobre les condicions d’accés a la xarxa, així com sobre les condicions d’accés a les instal·lacions de servei i a la prestació de serveis en aquestes instal·lacions i la informació necessària per a la utilització dels drets d’accés, per garantir la transparència i l’accés no discriminatori a la infraestructura ferroviària de tots els candidats a sol·licitar capacitat, per prestar serveis de transport ferroviari.

S'hi detallen les normes generals, els terminis, procediments i criteris relatius als sistemes de cànons i adjudicació de capacitat, així com la informació necessària per cursar una sol·licitud de capacitat d'infraestructura.

De conformitat amb l'art. 32.2 de la Llei 38/2015 del sector ferroviari, la modificació de la Declaració sobre la xarxa 2024 i l'actualització de la Declaració sobre la xarxa 2025 s'han sotmès al tràmit preceptiu de consultes, i han estat aprovades al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, Adif, celebrat el dia 28 de novembre de 2023.

Declaracions sobre la xarxa 2024 i 2025

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2024
S'han introduït canvis rellevants en alguns capítols de la Declaració sobre la xarxa 2024 (concretament als capítols 2, 5 i 7), que va ser aprovada pel Consell d'Administració d'ADIF-Alta Velocitat el 29 de novembre de 2022, havent-se sotmès a tràmit de consultes aquestes modificacions, de conformitat amb l'article 32.2 de la Llei del sector ferroviari. Aquests canvis han estat aprovats pel Consell d'Administració d'Adif el 28 de novembre de 2023.
 

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
DECLARACIÓ SOBRE LA XARXA 2025
S'ha actualitzat per a l'exercici 2025, incloent-hi l'horari de servei 2024/2025, per a complir el que estableix l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d'abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d'adjudicació de capacitat d'infraestructura ferroviària.

Documents

Declaració sobre la xarxa. Documents 2024
Declaració sobre la xarxa Adif 2024
Edició, V.1, 31 de maig de 2024
Mapes de la Xarxa Ferroviària d’Interès General
Edició 23 de febrer de 2024
Catàleg d’oferta de capacitat en instal·lacions de servei
Edició 10 de maig de 2024
Catàleg d’oferta de capacitat en instal·lacions de servei d’ample mètric
Edició 10 de maig de 2024
Catàleg de Restriccions de Capacitat
Edició 24 de maig de 2024. Actualitzades les restriccions d'acord amb la sessió TOC d´abril de 2024. Aquest document s'actualitzarà periòdicament amb la informació de les sessions TOC, que són les que defineixen i acorden la programació d'actuacions i obres en la infraestructura.
Relació d'instal·lacions de servei
Relació d'instal·lacions de servei, actualitzada el 05 de desembre de 2023. Les fitxes descriptives es troben disponibles a l'aplicació PISERVI.
Declaració sobre la xarxa. Documents 2025
Declaració sobre la xarxa Adif 2025
Edició 31 de maig de 2024
Mapes de la Xarxa Ferroviària d’Interès General
Edició 23 de febrer de 2024
Catàleg d’oferta de capacitat en instal·lacions de servei
Edició 10 de maig de 2024
Catàleg d’oferta de capacitat en instal·lacions de servei d’ample mètric
Edició 10 de maig de 2024
Catàleg de Restriccions de Capacitat
Edició 24 de maig de 2024. Actualitzades les restriccions d'acord amb la sessió TOC d´abril de 2024. Aquest document s'actualitzarà periòdicament amb la informació de les sessions TOC, que són les que defineixen i acorden la programació d'actuacions i obres en la infraestructura.
Relació d'instal·lacions de servei
Relació d'instal·lacions de servei, actualitzada el 05 de desembre de 2023. Les fitxes descriptives es troben disponibles a l'aplicació PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVI facilita l'accés a la informació de les característiques tècniques de les instal·lacions de servei i permet accedir a les FITXES DESCRIPTIVES de les instal·lacions de servei: terminals de mercaderies, estacions de viatgers, instal·lacions de manteniment, carregadors privats, canviadors d'ample, etc., mitjançant cerques selectives a partir de criteris com ara la ubicació geogràfica, el tipus d'instal·lació, el tipus de servei, etc., la qual cosa facilita la planificació dels serveis ferroviaris per part de les empreses ferroviàries i altres operadors logístics.
Així mateix, compta amb un mapa interactiu de la Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG, per les sigles en espanyol) amb capacitat de combinar diferents criteris de cerca. En aquest cas, les instal·lacions que donin com a resultat les cerques es representaran sobre el visor de mapes i se'n podrà seleccionar i veure la fitxa descriptiva.

Accés a PISERVI

Principals modificacions incorporades a les declaracions sobre la xarxa 2024-2025

Actualitzacions Declaracions sobre la xarxa 2024

Actualitzacions Declaracions sobre la xarxa 2025

Declaracions sobre la xarxa corresponents a anys anteriors

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019