Informació General

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Responsive Image

Línies Convencionalsi ample mètric

Els ajuts rebuts pugen a 605 milions d’euros procedents del Fons de Cohesió, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de les Ajudes RTE-T, la majoria dels quals en els períodes 2000-2006 i 2007-2013.

En el període 2014-2020, es preveuen unes ajudes per un valor de 514,3 milions d’euros.El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del P.O. Pluriregional d’Espanya 2014-2020, aporta 396,7 milions d’euros, que es desglossen en milions d’euros que corresponen als ajuts a l’Objectiu Temàtic 7: 387,86Transport sostenible, 3,18 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 4: Economia baixa en carboni i 5,67 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 13: Assistència tècnica.I el Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF), que hi aporta 117,6 milions d’euros.

Per a aquest període, Adif també té concedides unes ajudes FEDER per un import de 8,2 milions d'euros que són gestionades pel Ministeri Ciència i Innovació (MCIN ) I l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE). ( Vegeu informació de finançament en R+D+ I )
                                            
(Dades a 31 de desembre de 2020)

 
imagen con marco
URL
 
Banc Europeu d’Inversions
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) col·labora en el finançament de les línies convencionals i d’ample mètric.
Obtenir-ne més informació

Contractes cofinançats per la UE

Contractes cofinançats per Fons Europeus

Relació de contractes la licitació o adjudicació/formalització dels quals va ser publicada inicialment sense fer menció del seu Cofinançament Europeu.