Operadors Ferroviaris

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Liberalització i operadors
La liberalització del sector ferroviari ha suposat l’accés de diferents operadors a la xarxa ferroviària d’interès general.El primer pas ha estat posar-la a disposició del trànsit de mercaderies i, posteriorment, s’ha ampliat als viatgers.

Liberalització al Sector Ferroviari de Mercaderies

ADIF ha contribuït, mitjançant dues actuacions principals, al procés de liberalització al Sector Ferroviari de Mercaderies:

  • Dinamitzant l’emissió dels informes al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana necessaris per a la concessió, a les empreses ferroviàries, de Llicències i Habilitacions per operar a la Xarxa ferroviària d’interès general (REFIG, en castellà).
  • Reduint els terminis legals per a les Autoritzacions de Connexió d’Apartadors a la Xarxa Ferroviària d’Interès General (REFIG, en castellà).

Concessió de Llicències, Habilitacions i Certificat de Seguretat

La Xarxa gestionada per ADIF permet l’accés lliure a les empreses ferroviàries que comptin amb Llicència/Habilitació per fer transport ferroviari de mercaderies internacional o nacional.

Fins avui, el Ministeri de Foment ha atorgat les llicències d’empresa ferroviària i habilitacions que, per ordre d’antiguitat en la seva concessió, consten en la informació següent, així com els certificats de seguretat que s’hi relacionen.

Autoritzacions de Connexió d’Apartadors a la REFIG

Relació d’empreses amb infraestructures ferroviàries de titularitat privada autoritzades per a la realització de connexions amb la Xarxa Ferroviària d’Interès General, ubicació de les connexions, activitat i dates d’autorització.