Informació general

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

En l’àmbit de la circulació ferroviària, el nostre país se situa a l’avantguarda tant pel nombre de línies i quilòmetres en servei i en construcció, com pel paper que exerceixen les noves tecnologies.

El trànsit ferroviari circula de manera coordinada per una immensa xarxa en què cada dia es produeixen centenars d’encreuaments de trens, sortides i arribades a estacions. Per mantenir tot aquest complicat mecanisme funcionant a ple rendiment, i evitar, en la mesura que sigui possible, que les incidències afectin la normalitat del trànsit, es compta amb una xarxa de centres de gestió de trànsit, que controlen i coordinen l’explotació ferroviària.

Alta velocitat

Des del 1992, l’experiència adquirida en les línies d’alta velocitat i la necessitat de donar noves respostes a la gestió i el control han canviat la manera de regular les circulacions de trens d’alta velocitat a Espanya. 

El model espanyol assoleix, mitjançant la plataforma tecnològica DaVinci, una gestió integral de tots els processos, sistemes i usuaris en una única plataforma d’arquitectura oberta, que té, a més a més, la possibilitat de telecomandar i monitorar línies gestionades per altres centres de control.

Aquest concepte s’aplica en els Centres de Regulació i Control (CRC), que integren tots els sistemes que intervenen en la regulació del trànsit ferroviari, des de la senyalització fins a la informació al viatger, cosa que dona resposta a les exigències de l’alta velocitat.

Aquest model de gestió ha fet que la circulació espanyola de trens d’alta velocitat sigui un model a seguir en altres països, com el Marroc, Colòmbia o el Regne Unit.
Adif en xifres
11.872,8
km
de xarxa ferroviària
1.453
Estacions a tot Espanya
38
Terminals
principals de transport de mercaderies
1.745.343
Trens en circulació cada any (2022)

Centres de gestió del trànsit ferroviari

CRC
20 centres de regulació i control:
  • 16 a la xarxa convencional
  • 4 a la xarxa d’alta velocitat
Gestió de xarxa H24
Suposa l’esglaó superior en la piràmide de control del trànsit ferroviari. Des d’aquí se supervisa de manera permanent l’estat de la infraestructura, així com el desenvolupament de la circulació ferroviària. 
Gabinets de circulació
Dependències ateses per persones que, a través d’un enclavament i de manera local, gestionen el trànsit ferroviari a la seva zona d’influència; normalment és l’estació en la qual es troben i els trams de línia des de i fins a les estacions col·laterals.
Serveis itinerants SIC
Els Serveis Itinerants de Circulació (SIC) són equips de persones que permeten obrir gabinets de circulació addicionals quan les necessitats del trànsit ho demanen.

Noves tecnologies

Títol

Adif s’ha convertit en referent en el món de la innovació tecnològica perquè incorpora les tecnologies més modernes i, paral·lelament, en desenvolupa de pròpies per afrontar el repte de l’alta velocitat, cosa que afavoreix la innovació i el creixement del desenvolupament empresarial a casa nostra.

La incorporació de noves tecnologies i procediments en les nostres activitats, que ajuden a aconseguir la seguretat en la circulació o a donar un millor servei, ha estat constant.

Sistema DaVinci.Alta tecnologia en l’explotació ferroviària

El sistema DaVinci és una plataforma integradora de gestió del trànsit ferroviari dissenyada per a les noves línies d’alta velocitat, encara que també és capaç d’adaptar-se a altres tipus de trànsit ferroviari a les línies convencionals de via d’ample convencional i estret, metros, tramvies, etc.

És un dels sistemes de gestió de trànsit ferroviari més avançats del món.

La plataforma DaVinci suposa una evolució en la integració multidisciplinària de l’entorn ferroviari orientada cap a la gestió integral de processos, sistemes i usuaris perquè agrupa, en un mateix sistema, tots els subsistemes que abans eren independents.

D’aquesta manera, els subsistemes de senyalització, electrificació, comunicacions, informació al viatger, energia, seguiment, entre d’altres, se centralitzen en un sistema que permet que els subsistemes comparteixin i intercanviïn informació, així com el monitoratge remot dels Centres de Regulació i Control (CRC) centrals i altres de línia.