Orientació a resultats

Reforcem l’orientació a resultats de totes les iniciatives que derivin del PE 2030.

Títol

En un context de servei i responsabilitat social, vam dissenyar les iniciatives estratègiques buscant un increment de l’eficiència economicofinancera, utilitzant una exhaustiva anàlisi cost-benefici de les inversions que havíem de dur a terme.

Ens esforcem perquè el seu resultat optimitzi recursos, agilitin procediments, optimitzin costos i augmentin ingressos, buscant la millora continuada dels serveis alineant-los amb els objectius.


L’orientació a resultats s’ha d’aplicar durant l’execució de processos, considerant les lliçons apreses i guiats a través del tractament de dades.

Tots dos aspectes, la percepció i l’anàlisi de dades, és la base per establir objectius nous orientats amb els objectius estratègics.Mitjançant un monitoratge sistemàtic de l’exercici, fomentar la rendició de comptes conjunta i, sobretot, aprendre i millorar l’eficàcia de les estratègies a través de la revisió i l’avaluació de resultats.

Responsive Image