Quant a nosaltres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
Som una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Adif exerceix un paper principal com a dinamitzador del sector ferroviari tot fent que el ferrocarril sigui el mitjà de transport per excel·lència i facilitant l’accés a la infraestructura en condicions d’igualtat. 
Visió
Ser un referent com a organització focalitzada en la gestió d’infraestructures resilients, sostenibles, segures i intel·ligents que contribueixin al nou model de transició ecològica.
Missió
Operar, gestionar i construir una xarxa ferroviària intel·ligent adaptada al nou ecosistema tecnològic, competitiu i sostenible, i contribuir d'aquesta manera als ODS.
Ambició
Oferir infraestructures resilients per a tota la societat
Propòsit

Operar una xarxa ferroviària compromesa amb els ODS

Principis
  1. Inclusió i justícia

  2. Prosperitat de les persones

  3. Excel·lència en el servei

  4. Igualtat i transparència

  5. Responsabilitat amb els recursos

  6. Innovació i intraemprenedoria

  7. Capacitat de transformació

Què fem?
administració INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
gestió de CIRCULACIÓ FERROVIÀRIA
adjudicació Operadors ferroviaris
cànons per ús
de les infraestructures

Qui som

Fotografía de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada
Presidenta de l'EPE Enginyera de Camins, Canals i Ports i màster en Direcció Estratègica Internacional, per la Universitat Politècnica de Madrid, a més de llicenciada en Dret per la UNED
Òrgans de govern
Estructura organitzativa

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Funcions i normativa bàsica

Adif és responsable de la gestió d’una part important de les inversions en infraestructures ferroviàries i de l’administració de la Xarxa Ferroviària d’Interès General de l’Estat. Adif es regeix de manera general per la Llei del sector ferroviari.

Adif exerceix un paper principal com a dinamitzador del sector ferroviari, tot facilitant l’accés a la infraestructura en condicions d’igualtat. Té com a objectiu potenciar el transport ferroviari espanyol mitjançant el desenvolupament i la gestió d’un sistema d’infraestructures segur, eficient, sostenible des del punt de vista mediambiental i amb uns alts estàndards de qualitat.

Tot això, des del compromís de responsabilitat social amb els ciutadans. Una responsabilitat social que es fonamenta en principis ètics relacionats amb la gestió i amb el paper de l’empresa en la societat. Té com a eix vertebrador la transparència i el diàleg amb els grups d’interès, i la seva finalitat última és contribuir a la sostenibilitat del desenvolupament que propicia la nostra activitat, des d’una perspectiva integral.